Dla autorów

Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres:

propozycjewydawnicze.wuw@uw.edu.pl

 

 

JAKIE ELEMENTY POWINNA ZAWIERAĆ PROPOZYCJA WYDAWNICZA?

 

1. DANE O AUTORZE/REDAKTORZE NAUKOWYM

- nazwisko i imię autora/redaktora naukowego oraz tytuł naukowy

- miejsce pracy i zajmowane stanowisko

- informacja o dotychczasowym dorobku autorskim

- dane kontaktowe autora/redaktora naukowego

 

2. DANE O KSIĄŻCE

- proponowany tytuł książki

- informacja o planowanej objętości (łącznie z materiałem ilustracyjnym)*

- konspekt/spis treści pracy (w przypadku pracy zbiorowej z podaniem nazwisk autorów)

- informacja o elementach tekstu zaczerpniętych z innych źródeł (przedruki, również tekstów własnych)

- informacje o liczbie, rodzaju materiału ilustracyjnego (fotografie, rysunki, wykresy, mapy), kolorystyce (czarno-białe, kolorowe) oraz formacie (całostronicowe, półstronicowe, mniejsze)

- informacje o lokalizacji ilustracji w publikacji (włamane do tekstu czy na wkładkach w jednym lub kilku miejscach)

- informacje, czy ilustracje są gotowe do włamania, czy wymagają wykonania lub obróbki graficznej

- źródło/a pochodzenia ilustracji (ew. informacja o konieczności ich zakupu)

- planowane indeksy; jeśli Autor sam planuje wykonanie indeksów, prosimy o podanie tej informacji

- planowane załączniki, aneksy i wszelkie inne materiały dodatkowe (w tym zewnętrzne, np. aneks internetowy, czyli jakie materiały uzupełniające publikację Autor chciałby zamieścić w Internecie)


*Objętość dzieła określamy w arkuszach wydawniczych (a.w.)
• 1a.w. = 40 tys. znaków ze spacjami (w tym przypisy)
• 1a.w. = 3000 cm2 ilustracji (ok. 40 rysunków w formacie 10 cm*10 cm)


3. INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA KSIĄŻKI

Za ostateczny termin złożenia pracy w WUW uważa się datę dostarczenia ostatniego fragmentu dzieła razem z całym materiałem ilustracyjnym (w przypadku prac zbiorowych przez ostatniego ze współautorów/współtłumaczy) i od tej daty obowiązują terminy oceny, kwalifikacji i publikacji dzieła.


4. FRAGMENT KSIĄŻKI (WSTĘP, ROZDZIAŁ)


5. INFORMACJA O ŹRÓDLE FINANSOWANIA KSIĄŻKI


6. DANE MARKETINGOWO-PROMOCYJNE

- określenie kręgu odbiorców (charakter, grupa wiekowa, zawodowa, społeczna itp.)

- krótka notatka uzasadniającą celowość wydania publikacji

- informacja o usytuowaniu publikacji na rynku wydawniczym: czy są publikacje konkurencyjne i jakie; w miarę możliwości ich krótka charakterystyka

- określenie i uzasadnienie, na czym polega inność/wyższość planowanej publikacji nad istniejącymi na rynku

- ewentualne sugestie dotyczące promocji publikacji (wydarzenia, imprezy, konferencje, rocznice, przy okazji których można ją promować, pisma i inne media, które mogłyby ją reklamować lub zamieścić jej recenzję, do których można by wystąpić o patronat medialny).


7. LISTA SUGEROWANYCH RECENZENTÓW (z adresami e-mailowymi i ew. numerami telefonów).
Prosimy o podanie nazwisk kilku specjalistów z danej dziedziny, spoza ośrodka z którego pochodzi autor, spośród których WUW będzie mógł dokonać wyboru recenzenta/ów.


8. LICZBA EGZEMPLARZY GRATISOWYCH na potrzeby autora/instytutu/wydziału/sponsora/instytucji przydzielającej grant.


9. SŁOWA KLUCZOWE (max. pięć)


10. ABSTRAKT (krótkie streszczenie) w języku polskim. 

 

«« OFERTA WUW DLA AUTORÓW


«« INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU


«« INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ILUSTRACJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DO PUBLIKACJI


«« CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel