Oferta WUW dla Autorów

WARIANTY ZAKRESU PRAC WUW NAD PUBLIKACJĄ1. Tekst dostarczony do WUW w postaci pliku w edytorze tekstu wraz z kompletnym materiałem ilustracyjnym, wymagający pełnego cyklu prac redakcyjnych i wydawniczych.
WUW zapewniają pełną obsługę wydawniczą
: recenzje, ew. konsultacje merytoryczne, kompleksowe opracowanie redakcyjne (merytoryczne, językowe, edytorskie i techniczne), skład, korekty redakcyjne i techniczne, sporządzenie indeksów, przygotowanie wskazanego lub dostarczonego materiału ilustracyjnego, zakup praw autorskich do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub ilustracji, przygotowanie pliku PDF do druku oraz publikacji elektronicznych w różnych formatach, druk, dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej, działania promocyjno-prosprzedażowe tradycyjne i za pośrednictwem Internetu.

2. Kompletny materiał do wydania (tekst wraz z materiałem ilustracyjnym), po recenzjach, zredagowany (merytorycznie i językowo), w tym przygotowane indeksy (wykaz haseł opracowany redakcyjnie, bez numerów stron), dostarczony do WUW w edytorze tekstu.
Uwagi:
• zakup praw do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub ilustracji spoczywa na autorze/redaktorze naukowym, zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej;
• publikacja wydawana na odpowiedzialność autorów/redaktorów naukowych co do zawartości merytorycznej i redakcji tekstu.
WUW zapewniają: opracowanie edytorsko-techniczne, skład, korekty merytoryczne i techniczne (w tym uzupełnienie numerów stron w indeksach), przygotowanie pliku PDF do druku oraz plików elektronicznych w różnych formatach, druk, dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej, działania promocyjno-prosprzedażowe tradycyjne i za pośrednictwem Internetu.

3. Publikacja kompletna, zredagowana (merytorycznie i językowo), sformatowana − przygotowana do druku, dostarczona do WUW w formacie PDF.
Uwagi:
• zakup praw do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub ilustracji spoczywa na autorze/redaktorze naukowym, zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej;
• publikacja wydawana pod względem merytorycznym, redakcyjnym i edytorskim na odpowiedzialność autorów/redaktorów naukowych.
WUW zapewniają: przygotowanie pliku PDF produkcyjnego oraz plików elektronicznych w różnych formatach, okładki i stron tytułowych, druk oraz dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej, działania promocyjno-prosprzedażowe tradycyjne i za pośrednictwem Internetu.

***

Każdy z powyższych wariantów może zakończyć się opublikowaniem wyłącznie e-publikacji.

UWAGA!

4.
WUW oferują usługę specjalną szybka ścieżka ekonomiczna, tzn. WUW mogą pośredniczyć w szybkim wydrukowaniu i/lub wydaniu w formie elektronicznej oraz dystrybucji publikacji (dotyczy również czasopism) na następujących warunkach:

Publikacja zostanie wydana na wyłączną odpowiedzialność autora/redaktora naukowego/redaktora naczelnego czasopisma; firmować ją będzie logo UW i/lub jednostki organizacyjnej UW zlecającej jej wydanie.

• Termin wykonania usługi będzie krótki, jednak uzależniony od obowiązujących WUW przetargów na usługi zlecane na zewnątrz, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Publikacje WUW wydawane są zasadniczo w trybie wariantu 1.

2. Wydanie publikacji w trybie wariantu 2. lub 3. wymaga uzgodnienia z redaktorem prowadzącym i redaktorem naczelnym lub dyrektorem WUW.

3. W przypadku wariantu 2. WUW zastrzegają sobie prawo do kontaktu z osobą/firmą dokonującą redakcji merytorycznej/językowej oraz sporządzającą indeksy do publikacji. Osoba ta (lub osoby) obowiązkowo powinna spotkać się z przedstawicielem WUW w celu omówienia:
• wymogów, jakie WUW stawia redaktorom merytorycznym/językowym/sporządzającym indeksy,
• obowiązujących w WUW terminów wykonywania prac redakcyjnych,
• stawek wynagrodzeń za prace redakcyjne, jeśli płatności za wymienione prace będą dokonywane przez WUW.
Brak akceptacji podanych warunków zwalnia WUW z wszelkich zobowiązań finansowych wobec redaktora merytorycznego/językowego/sporządzającego indeks/y.

4. W przypadku wariantu 3., poza spełnieniem warunków sformułowanych w pkt. 3, WUW zastrzegają sobie prawo do kontaktu z firmą/osobą dokonującą składu i łamania publikacji, w celu omówienia:
• wymogów, jakie WUW stawiają zewnętrznym spółkom składającym,
• zakresu prac, wymaganych przez WUW,
• terminów wykonywania prac,
• stawek wynagrodzenia, jeśli płatności za wymienione prace będą dokonywane przez WUW.
Brak akceptacji podanych warunków zwalnia WUW z wszelkich zobowiązań finansowych wobec firmy/osoby składającej. W spotkaniu z firmą składającą oprócz redaktora prowadzącego i redaktora naczelnego WUW uczestniczy przedstawiciel Działu Produkcji WUW.

5. W przypadku większej liczby powiązanych ze sobą publikacji (seria/cykl wydawniczy) redaktor WUW w porozumieniu z redaktorem naukowym/kierownikiem serii/cyklu przygotowuje koncepcję serii, tj. ustala jednolite parametry dla wszystkich publikacji z serii/cyklu, kierując się przyjętymi założeniami edytorskimi dotyczącymi formatu, typu oprawy, wyposażenia wnętrza publikacji, szaty graficznej itp.

6. Publikacje „awansowe” (habilitacyjne, profesorskie itd.), na ogół bardzo specjalistyczne i wąsko tematyczne, mogą być wydane w wersji papierowej w minimalnych nakładach, zabezpieczających jedynie potrzeby autora, egzemplarze niezbędne do procedur uzyskiwania stopni naukowych, egzemplarze obowiązkowe, archiwalne i gratisowe WUW i jednocześnie opublikowane w wersji elektronicznej; poza tym mogą być dostępne w druku na życzenie.

7. Prace magisterskie WUW publikują tylko z rekomendacji promotora pracy; w trybie wariantu 1.

8. WUW zapewniają fachową pomoc w poszukiwaniach właścicieli praw oraz zakupie praw autorskich do tekstów zapożyczonych (zarówno polskich, jak i zagranicznych).

9. WUW zapewniają fachową pomoc w poszukiwaniach i doborze ilustracji.

10. WUW zapewniają fachową pomoc redakcyjną w przygotowaniu rozprawy naukowej (np. doktorskiej) do opublikowania dla szerszego kręgu czytelników.

***

Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi książkami drukowanymi, publikacje WUW wydawane są w minimalnych nakładach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej lub wyłącznie w wersji elektronicznej. Czytelnicy, którzy lubią wziąć tradycyjną książkę do ręki, mogą skorzystać z usługi druku na życzenie. Usługa ta dotyczyć może także publikacji, której nakład został wyczerpany.
CZAS PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI
wiecej...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel