Oferta WUW dla Autorów

WARIANTY ZAKRESU PRAC WUW NAD PUBLIKACJĄ:1. Publikacja kompletna, zredagowana (merytorycznie i językowo), sformatowana − przygotowana do druku, dostarczona do WUW w formacie PDF.

Uwagi:
• zakup praw do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub ilustracji spoczywa na autorze/redaktorze naukowym, zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej;
• publikacja wydawana pod względem merytorycznym, redakcyjnym i edytorskim na odpowiedzialność autorów/redaktorów naukowych

WUW zapewniają: przygotowanie pliku PDF produkcyjnego, okładki i stron tytułowych, druk oraz dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej, działania promocyjno-prosprzedażowe tradycyjne i za pośrednictwem Internetu.2. Publikacja kompletna, po recenzjach, zredagowana (merytorycznie i językowo), przygotowane indeksy (wykaz haseł opracowany redakcyjnie, bez numerów stron), dostarczona do WUW w edytorze tekstu.

Uwagi:
• zakup praw do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub ilustracji spoczywa na autorze/redaktorze naukowym, zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej;
• publikacja wydawana pod względem merytorycznym i redakcyjnym na odpowiedzialność autorów/redaktorów naukowych;

WUW zapewniają: opracowanie edytorsko-techniczne, skład, korekty merytoryczne i techniczne (w tym uzupełnienie numerów stron w indeksach), druk, przygotowanie publikacji w różnych formatach elektronicznych, dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej, działania promocyjno-prosprzedażowe tradycyjne i za pośrednictwem Internetu.3. Tekst dostarczony do WUW w postaci pliku w edytorze tekstu przed wszelkimi pracami wydawniczymi.

WUW zapewniają: pełną obsługę wydawniczą: recenzje, ew. konsultacje; kompleksowe opracowanie redakcyjne: merytoryczne, językowe. edytorskie i techniczne, skład, korekty merytoryczne i techniczne, sporządzenie indeksów, przygotowanie wskazanego lub dostarczonego, materiału ilustracyjnego, organizację zakupu praw autorskich do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub ilustracji, druk, przygotowanie publikacji w różnych formatach elektronicznych, dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej, działania promocyjno-prosprzedażowe tradycyjne i za pośrednictwem Internetu.Każdy z powyższych wariantów może zakończyć się opublikowaniem wyłącznie e-publikacji.INFORMACJE DODATKOWE:

• Publikacje profesorskie i habilitacyjne wydawane są w trybie wariantu 2 (mogą być recenzowane i redagowane na życzenie autora, wówczas wariant 3).
• Rozprawy doktorskie nie są recenzowane (promotor i recenzenci doktoratu są wystarczającą rekomendacją dla publikacji) – wydawane są w trybie wariantu 2 (na etapie składu wykonujemy dwie korekty językowe).
• Prace magisterskie WUW publikują tylko z rekomendacji lub z aprobatą promotora pracy; w trybie wariantu 2.
• Publikacje „awansowe”, na ogół bardzo specjalistyczne i wąskotematyczne, wydawane są w minimalnych nakładach wersji papierowej, zabezpieczających jedynie potrzeby autora, egzemplarze niezbędne do procedur uzyskiwania stopni naukowych oraz egzemplarze obowiązkowe, archiwalne i dla WUW; poza tym dostępne są w wersji elektronicznej oraz w druku na życzenie.


• WUW zapewniają fachową pomoc redakcyjną w przygotowaniu /„przeróbce” rozprawy naukowej „dla szerszego kręgu czytelników”.
• WUW zapewniają fachową pomoc w poszukiwaniach i doborze ilustracji.
• WUW zapewniają fachową pomoc w poszukiwaniach i zakupie praw autorskich do tekstów zapożyczonych (zarówno polskich, jak i zagranicznych).
• WUW tworzą odrębne, wyróżniające się pod względem graficznym serie.
• W przypadku badań/grantów, które owocują większą liczbą powiązanych ze sobą publikacji, WUW może opracować jednolitą koncepcję serii, kierując się przyjętymi założeniami edytorskimi dotyczącymi formatu B5, typu oprawy, wyposażenia wnętrza publikacji.


Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi książkami papierowymi, publikacje WUW będą wydawane w minimalnych nakładach wersji papierowej oraz w formie elektronicznej lub wyłącznie w wersji elektronicznej. Czytelnicy, którzy lubią wziąć tradycyjną książkę do ręki, będą mogli skorzystać z usługi druku na życzenie, którą WUW wprowadzi wkrótce do swojej oferty. Chcemy także w tej formule oferować publikacje wydane w przeszłości, których nakłady już się wyczerpały.


CZAS PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI
wiecej...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel