Czasopisma

Procedura zgłoszenia czasopisma do Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (WUW)


Zgłoszenie należy przesłać na adres:

propozycjewydawnicze.wuw@uw.edu.pl

 

ponadto:
 • w przypadku czasopisma ukazującego się w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby WUW (Nowy Świat 4, pok.123) 1 egz. ostatnio wydanego numeru;
 • w przypadku czasopisma publikowanego online należy podać link do najnowszego numeru

Dane dotyczące czasopisma zgłaszanego do wydania w WUW

 1. Nazwa jednostki UW, z której wywodzi się Redakcja czasopisma.
 2. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z WUW:
  • imię i nazwisko,
  • funkcja pełniona w Redakcji czasopisma,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 3. Tytuł czasopisma.
 4. Kopia rejestru sądowego czasopisma.
 5. Numer ISSN i e-ISSN (jeżeli jest nadany).
 6. Częstotliwość ukazywania się czasopisma.
 7. Forma publikacji:
  • wersja papierowa,
  • wersja papierowa i online,
  • wersja online.
 8. Sposób dystrybucji czasopisma:
  • czasopismo płatne,
  • czasopismo w wolnym dostępie.
 9. Nakład wersji papierowej:
  • liczba egzemplarzy płatnych,
  • liczba egzemplarzy gratisowych (egz. autorskie + egz. redakcyjne + 17 egz. obowiązkowych dla bibliotek).
 10. Cena 1 egz. czasopisma.
 11. Rodzaj oprawy:
  • twarda,
  • miękka.
 12. Kolorystyka wnętrza:
  • czarno-białe,
  • kolorowe.
 13. Język, w jakim czasopismo jest wydawane.
 14. Czy abstrakty wymagają tłumaczenia na język angielski, czy weryfikacji językowej.

Dane zgłaszanego numeru czasopisma

 1. Objętość numeru - liczba znaków ze spacjami (liczona wraz z przypisami W przypadku numerów wydawanych w różnych językach należy dodatkowo podać oddzielnie objętość (liczba znaków ze spacjami) tekstów obcojęzycznych.
 2. Liczba ilustracji:
  • liczba zdjęć,
  • liczba rysunków,
  • liczba map.
 3. Zakres prac:
  • opracowanie redakcyjne,
  • 1. i 2. korekta redakcyjna, rewizja,
  • łamanie i przygotowanie wersji online,
  • druk.«« ZASADY PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW DO NOWEGO NUMERU CZASOPISMA

pixel