Lista jednostek Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa jednostki:

 • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 • Biuro Rektoratu

 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej

 • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

 • Centrum Europejskie UW

 • Centrum Kształceania Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT III

 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Centrum

 • Centrum Nauk Sądowych

 • Centrum Nowych Technologii CENT I

 • Centrum Nowych technologii CENT II

 • Centrum Nowych Technologii CENTRUM

 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

 • Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA)

 • Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

 • Digital Economy Lab DELAB

 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

 • Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

 • Katedra Erazma z Rotterdamu

 • Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

 • Katedry UNESCO: Trwałego rozwoju oraz ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju

 • Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

 • Koła Naukowe

 • Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW

 • Miesięcznik "Delta"

 • Muzeum UW

 • Ośrodek Analiz Politologicznych UW

 • Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 • Ośrodek Badań nad Migracjami

 • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

 • Ośrodek Studiów Amerykańskich

 • Ośrodek Studiów Brytyjskich

 • Ogród Botaniczny

 • POLONICUM Centrum Języka Polskiego

 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

 • Studium Europy Wschodniej

 • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

 • Wydawnictwa UW

 • Wydział Archeologii

 • Wydział Artes Liberales

 • Wydział Biologii

 • Wydział Chemii

 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 • Wydział Filozofii

 • Wydział Fizyki

 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 • Wydział Geologii

 • Wydział Historii

 • Wydział Lingwistyki Stosowanej

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 • Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 • Wydział Neofilologii

 • Wydział Orientalistyczny

 • Wydział Pedagogiczny

 • Wydział Polonistyki

 • Wydział Prawa i Administracji

 • Wydział Psychologii

 • Wydział Socjologii

 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 • Wydział Zarządzaniapixel