Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla subskrybentów newslettera


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wysyłania przez Uniwersytet Warszawski informacji handlowych.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umów powierzenia będą przekazywane następującym podmiotom:
  • RavNet Sp. z o.o., ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa;
  • FreshMail Sp z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków
 7. Dane przechowywane będą do odwołania zgody na przetwarzanie danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.Klauzula zgody (wzór)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu:
☐ wysyłania przez Uniwersytet Warszawski ofert handlowych.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

pixel