Oferta WUW dla Autorów

ZAKRES PRAC WYDAWNICTW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (WUW) NAD PUBLIKACJĄAutor / redaktor naukowy dostarcza do WUW materiał do opublikowania w formie elektronicznej:

 • tekst w postaci pliku w edytorze tekstu (przygotowany zgodnie z instrukcją przygotowania maszynopisu)
 • kompletny materiał ilustracyjny (przygotowany zgodnie z instrukcją przygotowania ilustracji)
 • dla wygody autora, recenzenta czy redaktora można dostarczyć tzw. maszynopis, czyli plik elektroniczny zawierający tekst publikacji zapisany w edytorze tekstu wraz z ilustracjami, ale należy pamiętać, że ilustracje osadzone w tekście nie nadają się do wykorzystania przy przygotowywaniu pliku do druku i w związku z tym wszystkie ilustracje należy także dostarczyć w osobnych plikach (patrz punkt powyżej)

Dostarczony materiał podlega pełnemu cyklowi prac redakcyjnych i wydawniczych, którego efektem może być tradycyjna książka drukowana i/lub e-publikacja:

 • recenzje
 • ew. konsultacje merytoryczne
 • kompleksowe opracowanie redakcyjne: merytoryczne, językowe, edytorskie, techniczne
 • skład, korekty redakcyjne, korekty techniczne
 • sporządzenie indeksów
 • przygotowanie do druku dostarczonego materiału ilustracyjnego
 • przygotowanie okładki i stron tytułowych
 • zakup praw autorskich do zapożyczonych z innych publikacji elementów publikacji (tekstów, ilustracji itp.)
 • przygotowanie pliku PDF do druku
 • druk i oprawa
 • przygotowanie e-publikacji (pdf online, epub, mobi)

TERMIN WYKONANIA liczony od daty dostarczenia do WUW kompletnych materiałów do wydania po zmianach i poprawkach wprowadzonych na podstawie sugestii recenzentów


 Tabela

Uwagi:

 • termin wydania będzie dotrzymany pod warunkiem, że autor/redaktor naukowy będzie przestrzegał uzgodnionych terminów autoryzacji i korekt
 • na długość terminu może mieć wpływ konieczność przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez WUW przetargu na druk

Ponadto WUW zapewniają:

 • dystrybucję wersji papierowej
 • dystrybucję wersji elektronicznej
 • tradycyjne działania promocyjno-marketingowo-prosprzedażowe
 • działania promocyjno-marketingowo-prosprzedażowe w księgarni internetowej www.wuw.pl i mediach społecznościowych

pixel