Information about a product
Eksploatacja seksualna w Europie z perspektywy popytu. Raport z badań międzynarodowych (pdf)

Click to zoom

The publication is a translation of the final report on international research project Demand for sexual exploitation in Europe (DESIrE), conducted within the Prevention of and Fight against Crime Programme, financed by the European Commission. Five... czytaj więcej

Eksploatacja seksualna w Europie z perspektywy popytu. Raport z badań międzynarodowych (pdf)

Redakcja naukowa Zbigniew Lasocik, Łukasz Wieczorek
Size of the file: 3,55
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2024
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570
Size of the file:
3,55
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6357-0
EAN:
9788323563570
Number of page:
434
Method of publication:
PDF
Publication type:
Open access
,
Praca naukowa
Demand for Sexual Exploitation in Europe. A Report on International Research

The publication is a translation of the final report on international research project Demand for sexual exploitation in Europe (DESIrE), conducted within the Prevention of and Fight against Crime Programme, financed by the European Commission. Five countries participated in the project: Belgium (coordination), Croatia, the Netherlands, Poland and Sweden. The authors of the texts included in this report describe the connections and interactions between legislative and institutional solutions in the sexual services sector (prostitution) and human trafficking for sexual exploitation in the researched countries. The report concludes with practical proposals for solutions to counter human trafficking for sexual exploitation.

Keywords: prostitution, human trafficking, sex work, modern slavery, labour exploitation

Esmah Lahlah,
Conny Rijken,
Maria Shaidrova,
Holistyczne podejście do konceptualizacji popytu na usługi seksualne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.17-25

Margo de Koster,
Elisabeth Enhus,
Amy Weatherburn,
Pojęcia popytu na usługi seksualne i handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego oraz obowiązujące prawo i polityka w trzech krajach europejskich (Chorwacji, Holandii i Polsce)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.217-294

Amy Weatherburn,
Chloé Briere,
Popyt na usługi seksualne w Europie – wpływ prawa i
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.99-115

Conny Rijken,
Maria Shaidrova,
Popyt na usługi seksualne, który może zwiększać wykorzystywanie seksualne w kontekście handlu ludźmi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.51-98

Amy Weatherburn, <
Pozaprawne środki ograniczające popyt na usługi seksualne sprzyjające handlowi ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.304-313

Conny Rijken,
Maria Shaidrova,
Prawne i regulacyjne koncepcje wobec pracy seksualnej w czterech krajach Unii Europejskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.149-216

Zbigniew Lasocik, https://orcid.org/0000-0002-1921-1073
Łukasz Wieczorek, https://orcid.org/0000-0001-8156-9714
Prawne i społeczne implikacje usług seksualnych innych niż prostytucja
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.116-148

Wanjiku Kaime-Atterhög,
Beth Maina Ahlberg,
Anne Kubai,
Próba kompleksowej definicji wykorzystywania seksualnego poza kontekstem handlu ludźmi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.26-35

Zbigniew Lasocik, https://orcid.org/0000-0002-1921-1073
Kamila Rejmer-Jobczyk,
Amy Weatherburn,
Łukasz Wieczorek, https://orcid.org/0000-0001-8156-9714
Wnioski i rekomendacje projektu DESIrE
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.314-394

Zbigniew Lasocik, https://orcid.org/0000-0002-1921-1073
Wstęp
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.11-16

Sibel Top,
Zastosowanie tzw. nowych technologii w walce z handlem ludźmi – kilka przykładów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.295-303

Rekosz-Cebula Emilia, https://orcid.org/0000-0002-7627-2358
Znaczenie działań prewencyjnych w eliminowaniu handlu ludźmi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563570.pp.36-50


pixel