Information about a product
The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought – PDF

Click to zoom

The book contains reflections on the diversified religious experience expressed in the culture and literature of the Slavic region. We can say that Slavic religious experience is “messy”, but maybe it is better to say this is Slavic experience... czytaj więcej

The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought – PDF

Edited by: Danuta Sosnowska, Ewelina Drzewiecka
Data wydania: 2019-02-22
Open access
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3717-5
EAN:
9788323537175
Liczba stron:
290
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175
Wielkość pliku:
1,98 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
The book contains reflections on the diversified religious experience expressed in the culture and literature of the Slavic region. We can say that Slavic religious experience is “messy”, but maybe it is better to say this is Slavic experience of modernity that is “messy”. Bearing in mind that ‘Slavic experience’ is only a metaphor – a mental shortcut – we should remember that it is torn between the specificity of the local context and the Western-centric unification.

Reflection on specific features of local religious experiences and examining this phenomenon in the context of global processes enriches knowledge of modernity and its relation to secularization and desecularization. If modernity is defined broadly and universally, then studies on ‘small cultures’ can go beyond the traditional interpretative ‘pattern – copy’ or ‘center – periphery’ models.

******

Monografia prezentuje studia nad problematyką doświadczenia wiary w wybranych krajach słowiańskich w perspektywie myśli postsekularnej. Przedmiotem refleksji są lokalne praktyki kulturowe, przykłady z literatury, a także naukowe konceptualizacje - w odniesieniu do zjawisk najnowszych, jak i tych dobrze już zbadanych. Panorama ujęć słowiańskich ma na celu ujawnienie zapoznanych, a wcale nie marginalnych tematów i zagadnień, które wymykają się tradycyjnej alternatywie: ateistyczne/ konfesyjne.

Słowa kluczowe: religia, wiara, postsekularyzm, kultura, literatura, Słowiańszczyzna.

Prof. Danuta Sosnowska – works at the Institute of Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw. Her fields of research are Polish, Ukrainian and Czech literatures, cultures and traditions as well as comparative studies within them. Her latest subject of study is Czech literature analyzed in the context of postsecular thought. She is the author of The Intellectual Biography of Seweryn Goszczyński, Other Galicia; recently she was an editor of Modernisation. Factory of the Slave (2017) and co-editor of Tourism and Politics. Ideology and Human Space (2018). Lectures as a visiting professor in Vienna (University of Vienna), Paris (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales), and at universities in Kiev and Lviv.

Dr Ewelina Drzewiecka – PhD in cultural studies and MA in theology; Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; Assistant Professor at the Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences. Author of the books Judas’ Heresy in (Post)modern Culture (2016), The Death of Judas in Bible and Christian Tradition (2012), and Lexicon of Bulgarian Tradition (co-authored, 2011). Research interests: Bulgarian culture, Judeo-Christian tradition, history of ideas, relation between religion and modernity.

*********

Prof. Danuta Sosnowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego; pracuje w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat w Instytucie Badań Literackich PAN (1997), habilitacja na Wydziale Polonistyki UW (2010). Zajmuje się czeską kulturą i literaturą, a także komparatystyką kulturową w Europie Środkowo-Wschodniej (w zakresie badań porównawczych kultury czeskiej, ukraińskiej i polskiej).
Autorka książek: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik (1999), Seweryn Goszczyński. Biografia duchowa (2000), Inna Galicja (2008); redaktorka książki Fabryka Słowian. Modernizacje (2017) i współredaktorka książki Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach (2018).
Przedmiotem jej zainteresowania są także przejawy religijności i doświadczeń religijnych przeżywanych poza oficjalnymi wyznaniami, poza religijnością zinstytucjonalizowaną. Z tego punktu widzenia, reprezentowanego przez myśl postsekularną, badane są przez nią doświadczenia religijne zapisane w czeskiej literaturze i kulturze i tej tematyki dotyczy przygotowywana monografia. Nowym obszarem zainteresowań jest badanie czeskiej kultury z wykorzystaniem narzędzi studiów wizualnych. Ten typ metodologii, w połączeniu ze studiami komparatystycznymi został użyty w zajęciach dotyczących czeskiej książki ilustrowanej w XX i XXI wieku.
Wykłada jako visiting professor w Wiedniu (Uniwersytet Wiedeński), Paryżu (Ecole des Hautes Etudes i Science Sociales) oraz na uniwersytetach w Kijowie i we Lwowie. Zainteresowania naukowe: kultura i literatura czeska, ukraińska i polska oraz komparatystyka dyskursów kulturowych.

Dr Ewelina Drzewiecka – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, magister teologii ogólnej i filologii słowiańskiej, literaturoznawca; adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Slavia Meridionalis". Autorka książek Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku (Kraków 2016), Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej (Warszawa 2012) oraz współautorka książek Leksykon tradycji bułgarskiej (wspólnie z G. Szwat-Gyłybową, Warszawa 2011). Zainteresowania naukowe: literatura i kultura bułgarska, tradycja judeochrześcijańska oraz historia idei.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel