Informacje o publikacji
Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli jak wzrastać na peryferiach Europy? – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka opisuje mechanizmy nierówności w społeczności międzynarodowej oraz przedstawia sytuację Polski w tym zhierarchizowanym środowisku. Odwołując się do założeń Szkoły Angielskiej, poststrukturalizmu i postkolonializmu, buduje model hierarchii opartej... czytaj więcej

Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli jak wzrastać na peryferiach Europy? – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
17.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (17,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4766-2
EAN:
9788323547662
Liczba stron:
272
Wielkość pliku:
1,53 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547662
Autorka opisuje mechanizmy nierówności w społeczności międzynarodowej oraz przedstawia sytuację Polski w tym zhierarchizowanym środowisku. Odwołując się do założeń Szkoły Angielskiej, poststrukturalizmu i postkolonializmu, buduje model hierarchii opartej na „władzy dyskursu” i rozważa, jak struktura rzeczywistości międzynarodowej wpływa na funkcjonowanie w niej Polski.

Publikacja składa się z dwóch części: teoretycznej, poświęconej społeczności międzynarodowej i rządzącym nią zasadom, oraz praktycznej, w której opisano przypadek Polski, wskazując jej miejsce na peryferiach Europy i omawiając spektrum działań, do jakich odwołują się politycy, aby umacniać jej pozycję.

******

Poland in International Society or How to Grow on European Peripheries?

The author describes the mechanisms of inequality in international society and presents the situation of Poland in this hierarchical environment. Referring to the assumptions of the English School, post-structuralism and post-colonialism, she builds a model of a hierarchy based on the “power of discourse” and reflects on the influence of international reality on Poland’s functioning in it. The publication consists of two parts: theoretical, devoted to international community and its rules, and practical, in which the case of Poland is described. As Poland’s place is on the European peripheries, the author explores the activities politicians undertake to strengthen the position of the country.

Keywords: the English School, hierarchy, peripheral country, international society, Polish foreign policy.

[…] praca p. dr Dominiki Woźniak-Szymańskiej jest bez wątpienia dziełem oryginalnym, wręcz pionierskim w polskiej literaturze przedmiotu […] Autorka […] z dużą wprawą posługuje się teorią badawczą, zwaną „szkołą angielską” i jej różnymi formami […] recenzowana książka wzbogaci polską literaturę o stosunkach międzynarodowych […].
Z recenzji prof. dr. hab. Józefa M. Fiszera

[…] przeprowadzona przez Autorkę analiza jest interesującym i udanym studium pozycji i strategii awansu społecznego państwa peryferyjnego w społeczności międzynarodowej, osadzonym w ramach oryginalnego i trójelementowego podejścia badawczego, którego filarami są idee Szkoły Angielskiej, poststrukturalizmu i postkolonializmu. […] Z powodzeniem można wykorzystać [tę] książkę jako ważną lekturę dla osób studiujących m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe, dyplomację i europeistykę.
Z recenzji dr. hab. Marka Rewizorskiego, prof. UG

Dr Dominika Woźniak-Szymańska – absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o polityce, zainteresowana zagadnieniem nierówności w stosunkach międzynarodowych i sposobami jego teoretycznego ujęcia.


Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel