Informacje o publikacji
Turbulence in the Post-Cold War Era – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The author pinpoints the relations between geopolitics and globalisation from the angle of the post-Cold War politically turbulent order. Against this background of a clash between two opposing tendencies – revisionism and defence of the status quo... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
Tłumacz:
Sloan Anthony
ISBN/ISSN:
978-83-235-5328-1
EAN:
9788323553281
Liczba stron:
238
Wielkość pliku:
0,78 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553205
The author pinpoints the relations between geopolitics and globalisation from the angle of the post-Cold War politically turbulent order. Against this background of a clash between two opposing tendencies – revisionism and defence of the status quo – the author determines the dynamics of the deconcentration of forces in the international system, which is increasingly polycentric and less and less monocentric.

He devotes much attention to the identity crisis of the West (from the crisis of US leadership to the depreciation of NATO). He characterizes Russia, with its aspirations to rebuild its superpower status and its imperial mission, as the main geopolitical opponent of the West. Pointing to the contemporary discourse on Russia and the risk of escalating a new confrontation reminiscent of the Cold War era, he critically assesses the consequences of Poland's international policy.

******

Turbulencje epoki pozimnowojennej

Autor diagnozuje relacje między geopolityką i globalizacją przez pryzmat zakłóceń (turbulencji) ładu pozimnowojennego. Na tle dwóch przeciwstawnych tendencji – rewizjonizmu i obrony status quo – omawia dynamikę dekoncentracji sił w systemie międzynarodowym, który jest coraz bardziej policentryczny (poligonia), a coraz mniej monocentryczny (hegemonia).

Wiele uwagi poświęca kryzysowi tożsamości Zachodu (od kryzysu przywództwa USA, po deprecjację NATO). Jako głównego geopolitycznego oponenta Zachodu najszerzej charakteryzuje Rosję, jej dążenia do odbudowy statusu mocarstwa oraz misyjność imperialną. Opisując współczesny dyskurs wokół Rosji i ryzyko eskalacji nowej konfrontacji, przypominającej czasy zimnej wojny, krytycznie ocenia konsekwencje prowadzonej przez Polskę polityki międzynarodowej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Słowa kluczowe: turbulencje, ład międzynarodowy, pozimnowojnie, policentryzm, Zachód, Rosja.


Zamknij
Jplayer
pixel