Informacje o publikacji
Рецепция позднего Льва Толстого в польской прессе. Процессы информационного и культурного трансфера

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Монография Иоанны Пиотровской предлагает новый подход к исследова-нию инокультурной рецепции писателя (литератора). Методологическая апробация была проведена на примере рецепции позднего Льва Толстого. Исследовательское внимание сосредоточилось... czytaj więcej

Рецепция позднего Льва Толстого в польской прессе. Процессы информационного и культурного трансфера

Иоанна Пиотровска / Joanna Piotrowska
Dostępność:
status_icon
0.00 / 1egz.
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
rosyjski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5335-9
EAN:
9788323553359
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
0
Монография Иоанны Пиотровской предлагает новый подход к исследова-нию инокультурной рецепции писателя (литератора). Методологическая апробация была проведена на примере рецепции позднего Льва Толстого. Исследовательское внимание сосредоточилось на двух узловых событиях – восьмидесятилетнем юбилее (1908) и уходе (1910). Сравнительный анализ польских публикаций в контексте европейской журналистики позволил про-следить, какие трансформации происходили в структуре образа Толстого, и одновременно прояснить специфику рецепционных механизмов прессы.

******

Recepcja późnego Lwa Tołstoja w prasie polskiej. Procesy transferu informacyjnego i kulturowego

Monografia prezentuje nowe podejście do badania recepcji obcokulturowej literata. Propozycje metodologiczne przedstawione zostały na przykładzie recepcji późnego Lwa Tołstoja. W centrum uwagi znalazły się dwa węzłowe wydarzenia – osiemdziesięcioletni jubileusz (1908) i ucieczka z Jasnej Polany (1910). Analiza porównawcza publikacji polskich i obcych pozwoliła prześledzić, jakim transformacjom podlegała struktura obrazu Tołstoja, i jednocześnie lepiej zrozumieć specyfikę recepcyjnych mechanizmów prasy.

******

The Reception of Leo Tolstoy’s Late Works in Polish Press and the Information and Cultural Transfer Processes

The monograph presents a new approach to the research on foreign cultural reception of the writer. The methodological proposals are presented on the example of the reception of Leo Tolstoy’s late works. The text focuses on two significant events: the 80th jubilee (1908) and the escape from Jasna Polana (1910). The comparative analysis of Polish and foreign publications enabled the author to follow the transformations in the structure of Tolstoy’s works and to understand the specific nature of the press reception mechanisms better.

Keywords: Leo Tolstoy, Russian culture, foreign culture reception

Иоанна Пиотровска, PhD — адъюнкт Института специальной и межкуль-турной коммуникации Варшавского университета. Организатор междуна-родных научных конференций Пресса в русском историко-литературном контексте (2015), Лев Толстой и пресса его времени (2018). В круг ее науч-ных интересов входят биография, творчество и рецепция Льва Толстого, методология изучения рецепции художественного текста и рецепции литератора, польско-русские литературные и культурные связи, поэтика автобиографической прозы. Публиковалась в таких журналах, как „Slověne”, „Toronto Slavic Quarterly”, „Slavica Revalensia”, а также в специализированных сериях Толстой и о Толстом, Яснополянский сборник.

Joanna Piotrowska jest adiunktem w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (Wydział Lingwistyki Stosowanej) Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą biografii, twórczości i recepcji Lwa Tołstoja, metodologii badań nad recepcją obcokulturową, polsko-rosyjskich związków literackich i kulturalnych oraz literatury dokumentu osobistego. Publikowała m.in. w „Slověne”, „Toronto Slavic Quarterly”, „Slavica Revalensia”, „Przeglądzie Rusycystycznym”.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel