Informacje o publikacji
Przegląd Europejski 4/2021 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Cztery główne tematy numeru to: "nowa zielona teoria polityczna", ekopolityka, kwestie bezpieczeństwa w Europie, wojna botów, e-demokracja – e-partycypacja i e-głosowanie oraz gender equality. W artykule z zakresu pierwszego tematu autorzy podejmują próbę... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
2657-6023
Liczba stron:
226
Wielkość pliku:
6,35 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Cztery główne tematy numeru to:
  • "nowa zielona teoria polityczna", ekopolityka;
  • kwestie bezpieczeństwa w Europie, wojna botów;
  • e-demokracja: e-partycypacja, e-głosowanie;
  • gender equality.

W artykule z zakresu pierwszego tematu autorzy podejmują próbę identyfikacji ekopolitycznej genezy pandemii COVID-19 wywołanej patogenicznym wirusem SARS-CoV-2 w oparciu o paradygmat nowej zielonej teorii politycznej (ang. New Green Political Theory, NGPT). Główne pytanie badawcze brzmi: czy NGPT jako zrewidowany model jest przydatna do identyfikacji procesów ekopolitycznych, działań lub zaniechań, które przyczyniły się do tego, że choroba COVID-19 stała się nowym wyzwaniem dla polityków i nabrała charakteru globalnej pandemii?

Drugiemu tematowi poświęconych jest kilka artykułów. Niezwykle aktualny tekst dotyczy wojny botów i sztucznej inteligencji w połączeniu z wykorzystaniem platform mediów społecznościowych, które mają dostęp do dużej liczby odbiorców. Działania takie zmieniają dynamikę stosunków międzynarodowych, co może stwarzać zagrożenie dla niezależności politycznej państw. Artykuł omawia też algorytmiczne kierowanie kampaniami dezinformacyjnymi i influencerskimi oraz ataki cybernetyczne.

Trzecie zagadnienie poruszone zostało np. w artykule dotyczącym ram analitycznych badania partycypacji obywatelskiej w dobie e-demokracji. Powszechny dostęp do nowych technologii wpływa na aktywność obywatelską, a jej wzrost jest traktowany jako jeden z najważniejszych celów demokracji elektronicznej. Uznając e-partycypację za jeden z elementów e-demokracji, autorka dąży do znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak analizować e-partycypację z perspektywy demokratycznej.

Ostatni temat omawiany jest m.in. w artykułach opisujących znaczenie równości płci jako wartości leżącej u podstaw EKPC oraz wpływ pandemii COVID-19 na podwójną marginalizację kobiet w Kosowie. Nierówność płci i konieczność wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet były wyzwaniem jeszcze przed pandemią. Zjawisko podwójnej marginalizacji analizowane jest przez pryzmat braku instytucjonalnych działań zapobiegających dalszej marginalizacji kobiet na rynku pracy podczas pandemicznego kryzysu.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The journal covers:
  • New Green Political Theory and ecopolitics,
  • security issues in Europe and Bots of War,
  • e-democracy: e-participation and e-voting,
  • gender equality.

Zamknij
Jplayer
pixel