Informacje o publikacji
Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka prezentuje nowatorskie socjologiczne podejście do najnowszej historii Polski, szczególnie zaś historii polskiej nauki oraz sztuki. Zebrane w niej studia przedstawiają różne warianty zastosowania socjologii historycznej, w większości inspirowanej... czytaj więcej

Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
19.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (19,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5667-0
EAN:
9788323556670
Liczba stron:
306
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
1,43 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695
Książka prezentuje nowatorskie socjologiczne podejście do najnowszej historii Polski, szczególnie zaś historii polskiej nauki oraz sztuki. Zebrane w niej studia przedstawiają różne warianty zastosowania socjologii historycznej, w większości inspirowanej teorią Pierre’a Bourdieu. Oznacza to m.in. że badane obszary nauki (socjologia, filozofia prawa, historiografia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, teoria zależności) i sztuki rozpatrywane są jako pola społeczne, których dynamika ujmowana może być też w kategoriach ich interakcji z innymi polami. Ważnym aspektem pracy jest odwołanie się do paradygmatu tzw. historii globalnej, czyli analizy procesów historycznych w perspektywie wielkich struktur przestrzennych i czasowych.

******

Polish Social Sciences in the Context of Relations of Power and International Dependencies

The collective monograph offers a novel sociological approach to contemporary history of Poland, including especially Polish science and art. The studies it brings together apply different versions of historical sociology, in most cases inspired by Pierre Bourdieu’s theory. This means that the disciplines they discuss (sociology, philosophy of law, historiography, linguistics, literary theory, dependency theory, and art) are treated as social fields whose dynamics may also be analysed in terms of their interactions with other fields. Another important aspect of the studies is their reference to the global history paradigm, where social processes are examined from the perspective of grand spatial and temporal structures.

Keywords: Pierre Bourdieu, field analysis, social science, sociology, philosophy of law, historiography, linguistics, literary theory, modern art.

Zobacz inne książki Tomasza Zaryckiego »

Książka może być przydatna dla socjologów nauki, historyków polskiej socjologii i szerzej – nauki polskiej […], dla badaczy polskiego społeczeństwa, socjologów historycznych, a także dla historyków historiografii […]. Można ją także polecać studentom i doktorantom zainteresowanym […] przemianami polskiego społeczeństwa w dwudziestym wieku, socjologią historyczną w stylu Pierre’a Bourdieu i mechanizmami strukturalnymi, które stoją współcześnie za tworzeniem wiedzy społecznej. Daje też użyteczny wgląd w specyficzną metodologię badawczą socjologii pól symbolicznych, na którą składa się metoda prozopograficzna czy wieloraka analiza korespondencji.
Z recenzji prof. Agnieszki Kolasy-Nowak

Praca […] jest niezmiernie ciekawą i oryginalną pozycją skupiającą się na historii nauk społecznych i humanistycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem połączeń międzynarodowych. Autorzy i autorki […] wypracowują nie tylko nowe spojrzenie na historię nauk społecznych, ale także na historię Polski jako taką, odchodząc od wąskich ram historii narodowocentrycznej w stronę badania globalnych przepływów i połączeń. Książka wnosi olbrzymi wkład do literatury naukowej zarówno pod względem nowych ustaleń empirycznych, jak też w kwestiach otwierania nowych perspektyw i przestrzeni badawczych. […] Zasługuje na poczesne miejsce wśród najnowszych studiów dotyczących Polski XX wieku.
Z recenzji prof. Małgorzaty Fidelis


Hanna Dębska, https://orcid.org/0000-0002-2541-1338
Herezja w prawoznawstwie. Trajektoria polskiej socjologii prawa w XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.105-137

Tomasz Warczok, https://orcid.org/0000--0002-4488-3031
Między autonomią a zaangażowaniem. Syntetyczne ujęcie dynamiki i struktury polskiego pola socjologii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.155-183

Valentin Behr, https://orcid.org/0000-0001-6735-8793
Nauki historyczne w PRL: autonomiczne czy heteronomiczne? Perspektywa socjologii pól
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.229-261

Tomasz Zarycki, https://orcid.org/0000-0003-2330-4499
Nauki społeczne i sztuka w kraju peryferyjnym – wprowadzenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.7-11

Maria Tyl, https://orcid.org/0000-0002-8528-0341
Od heteronomii do (relatywnej) autonomii. Rozwój polskiego pola sztuki w latach 1945–1981
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.139-154

Andrzej Turkowski, https://orcid.org/0000-0003-3946-7049
Tomasz Zarycki, https://orcid.org/0000-0003-2330-4499
Od paradygmatu zależności do neoliberalizmu. Niedostrzeżona rewolucja w polskim polu nauk społecznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.263-296

Tomasz Zarycki, https://orcid.org/0000-0003-2330-4499
Pole językoznawczo-literaturoznawcze w Polsce. W poszukiwaniu strukturalnych czynników jego wzlotów i upadku na przestrzeni „długiego XX wieku”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.185-227

Tomasz Warczok, https://orcid.org/0000--0002-4488-3031
Polityka, system akademicki i antysemityzm. Dwa kryzysy w polskim polu władzy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.77-103

Tomasz Zarycki, https://orcid.org/0000-0003-2330-4499
Polskie pole władzy w XX wieku jako generator znaczeń. Szkic ujęcia syntetycznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.13-44

Wiktor Marzec, https://orcid.org/0000-0002-0722-7625
Regionalne reżimy sprawczości na imperialnym pograniczu. Państwo i rewolucja w rosyjskiej Polsce 1905–1921
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556695.pp.45-76


Zamknij
Jplayer
pixel