Informacje o publikacji
Przez szklany próg. Integracja i mobilność społeczno-ekonomiczna migrantów z Ukrainy zawierających małżeństwa z obywatelami Polski (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka podejmuje temat istotny w obliczu masowych migracji, mieszania się różnych grup kulturowych i etnicznych oraz transformacji Polski z kraju emigracji w kraj imigracji. Opisuje, w jakich okolicznościach powstają związki mieszane, jakie strategie... czytaj więcej

Przez szklany próg. Integracja i mobilność społeczno-ekonomiczna migrantów z Ukrainy zawierających małżeństwa z obywatelami Polski (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
42,00 zł
21.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (21,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5929-0
EAN:
9788323559290
Liczba stron:
362
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
1,63 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559214
Autorka podejmuje temat istotny w obliczu masowych migracji, mieszania się różnych grup kulturowych i etnicznych oraz transformacji Polski z kraju emigracji w kraj imigracji. Opisuje, w jakich okolicznościach powstają związki mieszane, jakie strategie adaptacyjne przyjmują migrantki i migranci z Ukrainy w aglomeracji warszawskiej, oraz przedstawia zależności między podejmowaną przez nich mobilnością przestrzenną a mobilnością społeczną i ekonomiczną. Prezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem małżeństw mieszanych w Polsce w szerokim kontekście, włączając się w dyskusje o tolerancji, zmniejszaniu dystansów społeczno-kulturowych, etnicznych i rasowych oraz wyłanianiu się nowych zróżnicowań i tożsamości.

Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką migracji międzynarodowych oraz socjologią rodziny. Zainteresuje także specjalistów zajmujących się mobilnością przestrzenną ludności i socjologicznymi aspektami rynku pracy oraz praktyków odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki migracyjnej.

******

Across the Glass Threshold. Integration and Socio-Economic Mobility of Ukrainian Migrants Intermarrying with Polish Citizens

The author describes the circumstances surrounding intermarriages, the adaptive strategies devised by Ukrainian migrants in Warsaw metropolitan area and the interdependencies between their spatial and socio-economic mobility. She also presents the issues related to the functioning of mixed marriages in Poland in a broad context, joining in a discussion about tolerance, reducing socio-cultural, ethnic and racial distances as well as the emergence of new differences and identities.

Keywords: intermarriage, integration, agency, social structure, migration, Ukrainian migrants.

Zobacz inne publikacje z serii: Studia Migracyjne »

Dr Anita Brzozowska – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie, oraz adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związana od 2014 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na migracjach zarobkowych, mobilności społeczno-ekonomicznej migrantów z Ukrainy, nierównościach, relacjach etnicznych oraz metodologii nauk społecznych. Badania nad małżeństwami mieszanymi prowadziła w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. W Ośrodku Badań nad Migracjami UW uczestniczyła w licznych projektach interdyscyplinarnych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych, wykorzystujących soczewki migracyjne do badania przemian współczesnych społeczeństw.

Zamknij
Jplayer
pixel