Informacje o publikacji
Ku demokratycznej szkole.

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia stanowi zbiór artykułów powstałych jako pokłosie XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Na prośbę redaktorek badaczki i badacze reprezentujący różne ośrodki akademickie w kraju podjęli namysł nad zagadnieniem zaangażowania w budowanie demokr... czytaj więcej

Ku demokratycznej szkole.

Dostępność:
Publikacja dostępna
32.00 / 1egz.
In stock
Redakcja:
Górnikowska-Zwolak Elżbieta, Kuszak Kinga
Podtytuł:
Zaangażowanie w budowę lepszego świata
Język publikacji:
polski
Liczba stron:
204
Oprawa:
Miękka
ISBN/ISSN:
9788323242819
Monografia stanowi zbiór artykułów powstałych jako pokłosie XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Na prośbę redaktorek badaczki i badacze reprezentujący różne ośrodki akademickie w kraju podjęli namysł nad zagadnieniem zaangażowania w budowanie demokratycznej edukacji i z jej udziałem tworzenia świata bardziej sprawiedliwego, solidarnego, przyjaznego różnorodnościom, sprzyjającego emancypacji jednostek i grup społecznych. Poszczególne teksty koncentrują się wokół ważnych i aktualnych zagadnień, m.in.: kultury demokratycznej szkoły, feminizacji zawodu nauczyciela, znaczenia przedszkola i edukacji przedszkolnej w XXI wieku, edukacji włączającej, inkluzji, empowermentu w edukacji, ćwiczeń w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, kompetencji medialnych nauczycieli, ich zaangażowania na różnych etapach edukacji, źródeł nauczycielskiego stresu. Sześć pierwszych artykułów zgromadzonych w tomie obrazuje kierunki i obszary koniecznych zmian, wśród nich trzy teksty dotyczą bezpośrednio edukacji włączającej. Kolejne cztery dotykają kwestii doskonalenia edukacji poprzez zwiększanie kompetencji zawodowych nauczycieli i ich zaangażowania. Ostatni artykuł, ilustrujący codzienność pracy pedagogicznej z jej specyficznymi problemami (w sferze relacji z rodzicami), sygnalizuje obszar wsparcia potrzebnego nauczycielom i nauczycielkom.
pixel