Loga


NowościHanna Jurkowska

Pamięć sentymentalna

Pamięć sentymentalna

Pamięć sentymentalna stanowi nową propozycję sposobu pisania o historii kultury polskiej, z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji antropologicznych: praktyk kulturowych oraz medialności pamięci. Dziewiętnastowieczne...

więcej

Andrzej Huczko, Magdalena Kurcz, Magdalena Popławska

Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania

Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania

W monografii podsumowano ponad 20 lat badań nanorurek węglowych (NRW) i przedstawiono główne kierunki badań tych „czarnych diamentów XXI wieku”. Zaprezentowano w niej najnowszy stan wiedzy o fizykochemii...

więcej

Agnieszka Naumiuk

Edukacja ”- partycypacja - zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych)

Edukacja ”- partycypacja - zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych)

Praca wpisuje się w dynamiczny nurt debaty (zapoczątkowany w latach 90. XX wieku) nad tożsamością współczesnej pedagogiki społecznej w warunkach transformacji ustrojowej, ekonomicznej, społeczno-kulturowej...

więcej

Kwartalnik Pedagogiczny 2014/1-2(231-232)

Kwartalnik Pedagogiczny 2014/1-2(231-232)

Czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od roku 1956. Pismo drukuje zarówno artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, jak i omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki...

więcej

Andrzej Weseliński

A Dictionary of Film Terms and Film Studies

A Dictionary of Film Terms and Film Studies

Słownik zawiera około 500 aktualnych haseł wraz z przykładami ilustrującymi ich użycie. Obejmuje wszystkie aspekty nauk o filmie, zawiera najważniejsze terminy teoretyczne i techniczne związane z filmem,...

więcej

Redakcja naukowa Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński

Etnografie biomedycyny

Etnografie biomedycyny

Zawarte w antologii teksty traktują o konsekwencjach rozwoju medycyny i genetyki, o medykalizacji i sposobach radzenia sobie z nią w codziennym życiu, o negocjowaniu znaczeń związanych z nowoczesnymi...

więcej

Christian Westerhoff

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918

Badania nad historią gospodarczą ziem polskich podczas pierwszej wojny światowej wciąż należą do rzadkości. Christian Westerhoff, niemiecki historyk, obecnie szef biblioteki historii najnowszej w Stuttgarcie,...

więcej

Maria Jarymowicz, Anna Szuster

Rozmowy o rozwoju osobowym. Od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu

Rozmowy o rozwoju osobowym. Od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu

Rozmowy… to rozważania, a zarazem sposób na podzielenie się myślami na temat właściwości psychiki człowieka, które wyznaczają to, kim jest, oraz to, kim i jakim stać się może ”w relacjach z innymi ludźmi....

więcej

Zbigniew Kloch

Kultura doświadczenia potocznego. Semiotyczne aspekty codzienności. Eseje

Kultura doświadczenia potocznego. Semiotyczne aspekty codzienności. Eseje

Praca Zbigniewa Klocha, składająca się z kilkunastu esejów o zróżnicowanej tematyce, poświęcona jest analizie zjawisk znakowych i prezentuje obraz kultury, jaki wyłania się w ostatnich dziesięcioleciach...

więcej

Opracowała Katarzyna Person

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 14, Kolekcja Hersza Wassera

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 14, Kolekcja Hersza Wassera

„Kolekcja Wassera,” której poświęcono ten tom, to zespół dokumentów przekazanych po wojnie do YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku przez Hersza Wassera, sekretarza grupy Oneg Szabat. Jest...

więcej

Małgorzata Zawadzka

Jean Cocteau : le poète face aux arts plastiques

Jean Cocteau : le poète face aux arts plastiques

Autorka analizuje zagadnienie stosunku do sztuk wizualnych Jeana Cocteau, przedstawiciela paryskiej awangardy. Twórca wszystkim uprawianym przez siebie sztukom przypisywał miano poezji. Małgorzata Zawadzka...

więcej

Roy Harris

Racjonalność a umysł piśmienny

Racjonalność a umysł piśmienny

Dzieło brytyjskiego językoznawcy Roya Harrisa jest dokonaniem wyjątkowym: z jednej strony podejmuje i wzmacnia główne założenia teorii oralności/piśmienności, w tym zwłaszcza tezę sygnalizowaną w tytule,...

więcej

Andrzej Grzybkowski

Gotycka architektura murowana w Polsce

Gotycka architektura murowana w Polsce

Andrzej Grzybkowski ujmuje rozwój polskiej architektury gotyckiej w ramach większych europejskich całości kulturowych, a nie państwa w jego często zmienianych granicach. Ważniejszą od domniemanej spójności...

więcej

Redakcja naukowa: Katarzyna Błażuk, Przemysław Czernicki, Iwona Krzemińska

Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia

Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia

Prezentowana publikacja, będąca zbiorem analiz przejawów europeizacji na gruncie polskiego prawa finansowego, autorstwa młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich, adresowana jest do studentów...

więcej

Aleksandra Jakóbczyk-Gola

Akt pamięci. Tradycja akatystowa w kontekście form pamięci

Akt pamięci. Tradycja akatystowa w kontekście form pamięci

Tematem książki jest Akatyst ku czci Bogurodzicy, który, wraz z towarzyszącą mu ikoną, był jednym z podstawowych składników kultu prawosławnego, oddziałując również poza granice prawosławia, między innymi...

więcejchopin_baner_468x60


KOBiDZ

UWAGA
WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO
poszukują osób lub ich spadkobierców
LISTA

prenumerata  Prenumerata czasopism


 

ZAMÓW BIULETYN WUW!

BOOKSHOP icon.gif


KATALOG
Nowości i zapowiedzi


Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 022 55 31 318
Fax: 022 55 31 337
mail: wuw@uw.edu.pl
Dział Handlowy:
tel. 022 55 31 333
mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Konto: PL 54 1160 2202 0000 0000 4256 3626

Name of the bank: Bank Millennium SA
Address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL54 1160 2202 0000 0000 4256 3626
Informujemy, iż wybrane pozycje naukowe Wydawnictw są dostępne w wersji elektronicznej na portalach ibuk.pl, bezkartek.pl, zixo.pl, virtualo.pl oraz CEEOL

youtube Facebook Twitter

Pismo UW Zapraszamy na stronę internetową
Pisma Uniwersytetu Warszawskiego.
Ksztaltowanie
Wladza wyobrazni
Balkany na Ukrainie
Przyjazn, ktorej nie bylo
Miasto na zadanie
Wychowanie jako milosc</a>
      <a href=
Księgarnia Uniwersytecka Liber
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
MuratorExpo
Azymut
F.K. Olesiejuk
Galeria Zachęta