Dla autorów

Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres:

propozycjewydawnicze.wuw@uw.edu.pl

 

Uwaga:
zgłoszona propozycja wydawnicza zostanie rozpatrzona na najbliższym Kolegium Wydawniczym WUW po dacie jej nadesłania.
Kolegia Wydawnicze WUW odbywają się cyklicznie w poniedziałki. Propozycja wydawnicza zostanie przekazana redaktorowi prowadzącemu, który skontaktuje się ze zgłaszającym w sprawie uzgodnienia szczegółów i dalszego postępowania.

WYCENA przygotowana przez WUW obowiązuje do 6 miesięcy.

 

JAKIE ELEMENTY POWINNA ZAWIERAĆ PROPOZYCJA WYDAWNICZA?

 

1. DANE O AUTORZE/REDAKTORZE NAUKOWYM

 • nazwisko i imię autora/redaktora naukowego, tytuł naukowy, identyfikator ORCID*.
 • miejsce pracy i zajmowane stanowisko
 • informacja o dotychczasowym dorobku autorskim
 • dane kontaktowe autora/redaktora naukowego
 • lista autorów pracy zbiorowej wraz z adresami e-mail

 

*Identyfikator ORCID można uzyskać rejestrując się na stronie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) https://orcid.org. Więcej informacji oraz pomoc można uzyskać korzystając z informacji na stronie Biblioteki UW https://www.buw.uw.edu.pl/orcid


2. DANE O KSIĄŻCE

 • proponowany tytuł książki
 • informacja o planowanej objętości (łącznie z materiałem ilustracyjnym)*
 • *Objętość dzieła określamy w arkuszach wydawniczych (a.w.)
  • 1a.w. = 40 tys. znaków ze spacjami (w tym przypisy)
  • 1a.w. = 3000 cm2 ilustracji (ok. 40 rysunków w formacie 10 cm*10 cm)

 • konspekt/spis treści pracy (w przypadku pracy zbiorowej z podaniem nazwisk autorów)
 • informacja o elementach publikacji zaczerpniętych z innych źródeł (teksty, ilustracje itp. w tym przedruki, również tekstów własnych)
 • informacje o liczbie, rodzaju materiału ilustracyjnego (fotografie, rysunki, wykresy, schematy, diagramy, mapy), kolorystyce (czarno-białe, kolorowe) oraz formacie (całostronicowe, półstronicowe, mniejsze)
 • informacje o lokalizacji ilustracji w publikacji (włamane w tekst czy na oddzielnych wkładkach w jednym lub kilku miejscach)
 • informacje, czy ilustracje są gotowe do włamania, czy wymagają wykonania lub obróbki graficznej
 • źródło/a pochodzenia ilustracji (ew. informacja o konieczności ich zakupu)
 • planowane indeksy i kto je sporządzi: Autor czy WUW
 • planowane załączniki, aneksy i wszelkie inne materiały dodatkowe (w tym zewnętrzne, np. aneks internetowy, czyli jakie materiały uzupełniające publikację Autor chciałby zamieścić w Internecie)


3. INFORMACJA O TERMINIE PRZEKAZANIA WYDAWNICTWU KOMPLETNEGO MATERIAŁU PUBLIKACJI

Za ostateczny termin złożenia pracy w WUW uważa się datę dostarczenia jej ostatniego fragmentu wraz z całym materiałem ilustracyjnym (dotyczy to także prac zbiorowych) i od tej daty obowiązują terminy oceny, przyjęcia do planu wydawniczego oraz wydania publikacji.


4. POSTULOWANY TERMIN WYDANIA


5. FRAGMENT KSIĄŻKI (wstęp, rozdział itp.)


6. INFORMACJA O ŹRÓDLE FINANSOWANIA KSIĄŻKI


7. LISTA SUGEROWANYCH NIEZALEŻNYCH RECENZENTÓW z adresami e-mailowymi i ew. numerami telefonów. Prosimy o podanie nazwisk 5 specjalistów z danej dziedziny, spoza ośrodka z którego pochodzi autor, spośród których WUW będą mogły powołać recenzentów.

Zgodnie z rozporządzeniem z 07.11.2018 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawców monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz.2152), towarzyszącym ustawie z 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 z 30.08.2018, poz.1668), wydawca jest zobligowany do przeprowadzenia rzetelnego procesu recenzyjnego. Zgodny z wymogami rozporządzenia proces recenzowania przyszłej publikacji jest najważniejszym kryterium oceny wydawnictwa i warunkiem znalezienia się oraz pozostania w przyszłości na liście wydawnictw punktowanych. W związku z tym WUW nie przyjmują recenzji sporządzanych na zamówienie autorów lub jednostek UW.


8. LICZBA EGZEMPLARZY GRATISOWYCH na potrzeby Autora/instytutu/wydziału/sponsora/instytucji przydzielającej grant


9. MARKETING I DYSTRYBUCJA

 • określenie kręgu odbiorców (grupa zawodowa, społeczna itp.)
 • usytuowanie publikacji na rynku wydawniczym: krótka informacja uzasadniająca celowość wydania publikacji, przedstawiająca tematykę pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.), uzasadnienie, na czym polega wyższość planowanej publikacji nad istniejącymi na rynku, wskazanie publikacji konkurencyjnych (+ ew. ich krótka charakterystyka)
 • NOTKA O KSIĄŻCE o objętości ok. 700 znaków ze spacjami, która zostanie wykorzystania do przygotowania tekstu na okładkę, informująca o meritum i podkreślająca walory publikacji
 • NOTKA O AUTORZE/REDAKTORZE NAUKOWYM o objętości ok. 700 znaków ze spacjami, która może być wykorzystania do przygotowania tekstu na okładkę
 • ABSTRAKT (krótkie streszczenie) w j. polskim (+ ew. w j. angielskim) o objętości ok. 500 znaków ze spacjami

UWAGA: materiały informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona zostanie przez Dział Marketingu WUW.

 • SŁOWA/FRAZY KLUCZOWE (5) w j. polskim (+ ew. w j. angielskim)
 • sugestie dotyczące promocji publikacji: wydarzenia, imprezy, konferencje, rocznice, przy okazji których można ją promować, pisma i inne media, które mogłyby ją reklamować lub zamieścić jej recenzję, potencjalni patroni medialni
 • informacja o preferowanym sposobie dystrybucji publikacji (sprzedaż, otwarty dostęp)


 

 

«« OFERTA WUW


«« INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO WYDANIA


«« INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ILUSTRACJI


«« NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel