Dla autorów

W celu złożenia propozycji wydawniczej w WUW prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


PROPOZYCJA WYDAWNICZA – FORMULARZ WORD >>>

PROPOZYCJA WYDAWNICZA – FORMULARZ PDF >>>


Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres:

propozycjewydawnicze.wuw@uw.edu.pl

 

Zgłoszona propozycja wydawnicza zostanie rozpatrzona na najbliższym Kolegium Wydawniczym WUW po dacie jej nadesłania.
Kolegia Wydawnicze WUW odbywają się cyklicznie w poniedziałki. Propozycja wydawnicza zostanie przekazana redaktorowi prowadzącemu, który skontaktuje się ze zgłaszającym w sprawie uzgodnienia szczegółów i dalszego postępowania.

WYCENA przygotowana przez WUW obowiązuje do 6 miesięcy.


TERMIN WYKONANIA liczony od daty dostarczenia do WUW kompletnych materiałów do wydania po zmianach i poprawkach wprowadzonych na podstawie sugestii recenzentów.  Objętość publikacji
  w arkuszach wydawniczych  

  Przewidywany czas trwania procesu
  wydawniczego (nie wliczając recenzji)    

  < 10

  4 miesiące

  11-20

  5 miesięcy

  21-30

  6 miesięcy

  31-40

  7 miesięcy

  > 40

  Do indywidualnego ustalenia

Uwagi:

 • termin wydania będzie dotrzymany pod warunkiem, że autor/redaktor naukowy będzie przestrzegał uzgodnionych terminów autoryzacji i korekt
 • na długość terminu może mieć wpływ konieczność przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez WUW przetargu na druk

ZAKRES PRAC WYDAWNICTW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (WUW) NAD PUBLIKACJĄ


Autor / redaktor naukowy dostarcza do WUW materiał do opublikowania w formie elektronicznej:

 • tekst w postaci pliku w edytorze tekstu (przygotowany zgodnie z instrukcją przygotowania maszynopisu)
 • kompletny materiał ilustracyjny (przygotowany zgodnie z instrukcją przygotowania ilustracji)
 • dla wygody autora, recenzenta czy redaktora można dostarczyć tzw. maszynopis, czyli plik elektroniczny zawierający tekst publikacji zapisany w edytorze tekstu wraz z ilustracjami, ale należy pamiętać, że ilustracje osadzone w tekście nie nadają się do wykorzystania przy przygotowywaniu pliku do druku i w związku z tym wszystkie ilustracje należy także dostarczyć w osobnych plikach (patrz punkt powyżej)

Dostarczony materiał podlega pełnemu cyklowi prac redakcyjnych i wydawniczych, którego efektem może być tradycyjna książka drukowana i/lub e-publikacja:

 • recenzje
 • ew. konsultacje merytoryczne
 • kompleksowe opracowanie redakcyjne: merytoryczne, językowe, edytorskie, techniczne
 • skład, korekty redakcyjne, korekty techniczne
 • sporządzenie indeksów
 • przygotowanie do druku dostarczonego materiału ilustracyjnego
 • przygotowanie okładki i stron tytułowych
 • zakup praw autorskich do zapożyczonych z innych publikacji elementów publikacji (tekstów, ilustracji itp.)
 • przygotowanie pliku PDF do druku
 • druk i oprawa
 • przygotowanie e-publikacji (pdf online, epub, mobi)

Ponadto WUW zapewniają:

 • dystrybucję wersji papierowej
 • dystrybucję wersji elektronicznej
 • tradycyjne działania promocyjno-marketingowo-prosprzedażowe
 • działania promocyjno-marketingowo-prosprzedażowe w księgarni internetowej www.wuw.pl i mediach społecznościowych


«« UPROSZCZONY PROCES WYDAWNICZY


«« INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO WYDANIA


«« INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ILUSTRACJI
pixel