Współpraca

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


«« ETYKA WYDAWNICZA

Zasady etyczne obowiązujące wydawcę, autora, redaktora naukowego i recenzenta.«« DLA AUTORÓW

Informacja dla Autorów, formularz zgłoszenia propozycji wydawniczej, instrukcje przygotowania maszynopisu oraz ilustracji w wersji elektronicznej.«« BAZY DANYCH Z ZAREJESTROWANYMI PUBLIKACJAMI WUW


Crossref Member Badge Central and Eastern European Online Library Central and Eastern European Online Library Index CopernicusIndex CopernicusPol-on Google ScholarPol-onPol-on«« CZASOPISMA

Procedura zgłoszenia czasopisma do Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (WUW).«« SZYBKA USŁUGA WYDAWNICZA WUW

FORMULARZ zgłoszenia dla zainteresowanych szybką usługą poligraficzną WUW.«« DOI

Informacje o nadawaniu numerów DOI publikacjom UW.«« PROGRAM ANTYPLAGIATOWY


«« GDZIE KUPIĆ PUBLIKACJE WUW?

Adresy hurtowni książek oraz księgarń internetowych i stacjonarnych, w których można kupić publikacje WUW, a także informacje o kolportażu i prenumeracie czasopism, wydawanych przez WUW.pixel