data dodania do księgarni down up

Kultury i języki pamięci

 

Seria dokumentuje refleksję naukową na temat pamięci jako fenomenu kulturowego i językowego oraz jego reprezentacji w dyskursach literackich, historycznych i medialnych. Studia nad pamięcią stanowią integralną część badań w zakresie szeroko pojętej humanistyki XXI wieku.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia tej tematyki na gruncie polsko-niemieckich relacji historycznych, politycznych i kulturowych stały się daty upamiętniające przełomowe wydarzenia w historii XX stulecia. Sprzyjają one refleksji nie tylko nad dynamiką procesów historycznych, lecz także nad aspektem pamięci jako medium ciągłości doświadczenia historycznego i jego obecności w języku, kulturze i twórczości artystycznej.

W poszczególnych tomach prezentowane są teksty germanistów, historyków, politologów, socjologów, psychologów, filozofów i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, w których paradygmaty pamięci odgrywają istotne znaczenie.

 

Die Reihe „Kulturen und Sprachen der Erinnerung“ dokumentiert wissenschaftliche Reflexionen in puncto Erinnerung als kulturelles und sprachliches Phänomen sowie dessen Präsenz in literarischen, historischen und medialen Diskursen. Die Untersuchung dieses Forschungsfeldes bildet einen integralen Teil der Forschung im Rahmen der weit gefassten Geisteswissenschaften des 21. Jahrhunderts. Einen unmittelbaren Impuls, diese Thematik im Kontext der deutsch-polnischen historischen, politischen und kulturellen Verhältnisse aufzugreifen, setzten dagegen Umbruchsdaten, die an bedeutende Ereignisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts erinnern. Sie fördern nicht nur die Reflexion über die Dynamik der geschichtlichen Prozesse, sondern auch das Nachdenken über Gedächtnis und Erinnerung alsMedien der Kontinuität der geschichtlichen Erfahrung sowie ihrer Repräsentation in der Sprache, Kultur und Kunst.

Im Rahmen der Reihe werden Texte von Germanisten, Geschichts- und Politikwissenschaftlern, Soziologen, Psychologen, Philosophen sowie Vertretern anderer geisteswissenschaftlichen Disziplinen präsentiert, in denen Paradigmen der Erinnerung einen wichtigen Platz einnehmen.

Ostatnio oglądane
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
pixel