Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

 2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail:iod@adm.uw.edu.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zamówienia;

 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;

 6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umowy powierzenia będą przekazywane następującym podmiotom:
  • OSDW Azymut Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  • RavNet Sp. z o.o., ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa;

  • PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

  • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz dodatkowo przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Polityka „cookies”
Do poprawnego działania sklepu internetowego www.wuw.pl com niezbędne jest wykorzystywanie plików "cookies", które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe".
1. Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
2. Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

Nasza strona generuje pliki "stałe" z czasem życia do 90 dni. Pliki takie można samemu usunąć przed czasem.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.
pixel