data dodania do księgarni down up

Poza granicami. Porównanie – kontekst – metoda

 

Poza granicami. Porównanie – kontekst – metoda to wielojęzyczna seria wydawnicza prezentująca nowoczesne, historycznie zorientowane studia komparatystyczne i kontekstowe nad literaturą piękną ukazywaną na międzynarodowym tle porównawczym oraz nad jej przekładami i recepcją. W serii publikowane są też opracowania edytorskie tekstów, nad którymi studia mogą znacząco przyczynić się do rozwoju badań w tej dziedzinie. Ponadto w ramach serii drukowane będą prace teoretyczne i metodologiczne poświęcone zjawiskom porównania i kontekstu w badaniach literaturoznawczych, translatologicznych, interdyscyplinarnych oraz interartystycznych.

 

Beyond the borders. Comparison – context – method is a multilingual publishing series presenting contemporary, historically oriented literary studies of comparative and contextual character. Literature is discussed if full awareness of international comparative background, with particular attention given to the questions of translation and reception. Besides, the series publishes editorial studies of texts that may contribute to state-of-the-art development od scholarship. Other fields of interest include: theoretical and methodological dissertations focused on comparative and contextual studies on literature, as well as translatological, interdisciplinary and interartistic research.

 

Komitet redakcyjny
Dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka (inicjatorka serii), Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Piotr Mitzner, Uniwersytet Warszawski
Profesor Lazar Fleishman, Uniwersytet Stanforda
Dr hab. Arent van Nieukerken, Uniwersytet Amsterdamski
Dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr Kinga Siatkowska Callebat, Uniwersytet Paryski IV, Sorbona
Dr Ariko Kato, Uniwersytet Studiów Zagranicznych w Nagoi
Prof. dr hab. Irina Adelgejm, Rosyjska Akademia Nauk
Dr hab. Marta Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski

 

Ostatnio oglądane
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
pixel