data dodania do księgarni down up

Zeszyty Historyczne AZS

 

W latach 1996–2005 czasopismo wydawane było przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego. Ukazało się wówczas 9 numerów, po czym nastąpiła 16-letnia przerwa. Zostało wznowione w 2021 roku w odświeżonej szacie graficznej i jest obecnie wydawane w Wydawnictwach UW pod patronatem Komisji Historycznej AZS. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Robert Gawkowski. Kolejne zeszyty ukazują się w rocznych odstępach.

Ostatnio oglądane
Doświadczanie czasu w przestrzeni archiwum
Doświadczanie czasu w przestrzeni archiwumUlicka Danuta (ORCID 0000-0001-6638-6661)
  • Głównym problemem rozważanym w książce jest doświadczanie czasu zdeponowanego w pamięci kultury – w jej tekstach, przed-tekstach i „pozatekstach”, zgromadzonych w archiwach. Pamięci towarzyszy, także w skali kulturowej, zapominanie. Oba te integralnie
59,00 zł   53,10 zł
Szczegóły
pixel