Nagrody

2023

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały dwa wyróżnienia w konkursie GAUDEAMUS 2023 organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych.
Wyróżnienie otrzymała publikacja autorstwa Jagody Wierzejskiej Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji. Obraz (wielo)narodowej prowincji w międzywojennej literaturze polskiej
Publikacja Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW autorstwa Krzysztofa Mordyńskiego otrzymała wyróżnienie za walory edytorskie publikacji.
Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

W konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2023 za opracowanie edytorskie wyróżniona została książka Wykład o słodkiej ziemi Cypru „Cronaca”, to jest Kroniką, zwany Leoncjusza Machierasa, w przekładzie i opracowaniu Małgorzaty Borowskiej, natomiast książka autorstwa dr Katarzyny Pyżewicz Przykłady strategii produkcji i użytkowania paleolitycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych otrzymała wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych. Monografia dr. Łukasza Bukowieckiego Muzea-preteksty. Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie została uznana przez jury konkursowe Polish Memory Studies Group za najlepszą monografię o tematyce pamięcioznawczej, opublikowaną w roku 2021 i 2022.

W konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały wyróżnienie za publikację Przykłady strategii produkcji i użytkowania paleolitycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych, autorstwa dr Katarzyny Pyżewicz.

2022

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznał w dziedzinie historii kultury nagrodę prof. dr. hab. Tomaszowi Kizwalterowi za publikację Polska nowoczesność. Genealogia. Wydziały Polskiej Akademii Nauk przyznają nagrody za wybitne osiągnięcia oraz wyróżniające się prace naukowe.

W konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka dr Aleksandra Oniszczuk odebrała nagrodę główną za publikację Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów, a dr Maciej Falski – wyróżnienie za książkę Niechciana kultura. Odbudowa i instrumentalizacja dziedzictwa kulturowego w Bośni i Hercegowinie.

Książka dr Aleksandry Oniszczuk Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów zajęła III miejsce w Konkursie o Nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka.

Kapituła Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego wyróżniła prof. dr hab. Joannę Getkę i dr Jolantę Darczewską za publikację Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie. Książka została zgłoszona do konkursu w kategorii nagroda specjalna za publikację na temat agresji Rosji na Ukrainę lub protestów po sfałszowanych wyborach w Białorusi.

Książka autorstwa dr Weroniki Kobylińskiej Awangardowa klisza. Polska fotografia w dwudziestoleciu międzywojennym otrzymała nominację do nagrody im. Jana Długosza 2022 za najlepszą publikację z dziedziny nauk humanistycznych. Konkurs towarzyszył 25. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały, przyznawane przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, wyróżnienie w konkursie GAUDEAMUS 2022 za publikację Szukając trzeciego wyjścia, autorstwa profesora Jana Kieniewicza. Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

2021

Laureatami konkursu im. Hanny Szwankowskiej – Varsavianów Roku w edycji 2019-2020 (posiedzenie jury odbyło się 30.12.2021 r.) zostali: red. nauk. Agnieszka Bartoszewicz Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535 oraz Krzysztof Mrozowski Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku.

Jury Nagrody KLIO przyznało w kategorii autorskiej nagrodę II stopnia Tomaszowi Kizwalterowi za książkę Polska nowoczesność. Genealogia. Wręczenie nagrody miało miejsce 25 listopada podczas uroczystej inauguracji XXIX Targów Książki Historycznej.

Książka profesora Tomasza Kizwaltera Polska nowoczesność. Genealogia otrzymała nominację do nagrody im. Jana Długosza 2021 za najlepszą publikację z dziedziny nauk humanistycznych. Konkurs towarzyszył 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie.

Profesor Marek Łaziński otrzymał Nagrodę Indywidualną Komitetu Językoznawstwa PAN za książkę Wykłady o aspekcie polskiego czasownika. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie językoznawstwa.

W konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021 książka autorstwa Ady Arendt, Marcina Boguckiego, Pawła Majewskiego oraz Kornelii Sobczak, pod redakcją Pawła Majewskiego Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015 otrzymała wyróżnienie za opracowanie edytorskie. Wyniki konkursu ogłoszono podczas XIV Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA.

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne przyznało nagrodę za najlepszą publikację afrykanistyczną w 2020 roku w kategorii "publikacja naukowa autora przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego" Mariuszowi Drzewieckiemu za książkę Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnograficznych.

2020

Książka Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat autorstwa Katarzyny Śledziewskiej i Renaty Włoch zajęła III miejsce w kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” w konkursie ECONOMICUS organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.

Jury w składzie: Anna Górecka, Jerzy Jarniewicz (przewodniczący), Andrzej Kopacki, Kamil Piwowarski, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Marcin Szuster, Anna Wasilewska, Łukasz Żebrowski 5 listopada 2020 roku przyznało nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2019. Laureatami zostali m.in.:
– w kategorii „Proza” Inga Grześczak za przekład Opowieści uciesznych Poggia Braccioliniego,
– w kategorii „Inicjatywa Wydawnicza” seria Biblioteka Renesansowa pod redakcją Włodzimierza Olszańca i jego współpracowników,
– w kategorii „Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka” profesor Paweł Majewski za książkę Święto języka. Szkice o relacjach między światem, słowem a umysłem ludzkim.

2019

Jury Nagrody KLIO wyróżniło w kategorii edytorskiej wydawaną przez nas we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego serię „COMMUNICARE – Historia i Kultura”.
Wręczenie nagrody miało miejsce 28 listopada podczas uroczystej inauguracji XXVIII Targów Książki Historycznej.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały, przyznawane przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, nominacje do nagrody GAUDEAMUS 2019 za dwie publikacje Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, autorstwa Ady Arendt oraz Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne Dagmary Woźniakowskiej-Fajst.
Wręczenie nominacji odbyło się podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką za tom Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu autorstwa dr. hab. Macieja Ptaszyńskiego. Konkurs towarzyszył Poznańskim Targom Książki, które odbyły się w dniach 1-3 marca 2019.

2018

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały nominację do Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za edycję książki autorstwa Weroniki Parfianowicz-Vertun Europa środkowa w tekstach i działaniach Polskie i czeskie dyskusje.

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej przyznało Wyróżnienie Nagrody KLIO w kategorii edytorskiej Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za edycję książki Korespondencja Fryderyka Chopina zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus.

Podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały nominację do nagrody GAUDEAMUS – Nagroda SWSW – Kraków 2018, za publikację Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1839. Tom 2, część 1 i 2 zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus.

Publikacje Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych pod redakcją Alicji Kuleckiej oraz Józef Polikarp Brudziński (1874-1917). Budował w dniach zamętu i zwątpienia… autorstwa Tadeusza P. Rutkowskiego zostały wyróżnione dyplomem honorowym w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej na najlepsze Varsaviana 2017/2018.
Wręczenie dyplomów odbyło się 24 października 2018 roku w Sali Konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, przy ul. Koszykowej 26/28.

Książka autorstwa profesora Jerzego Dzika Biologia czyli sens życia otrzymała nagrodę ZŁOTEJ RÓŻY 2018, dla najlepszej napisanej po polsku książki popularnonaukowej, która służy rzetelnemu upowszechnianiu wiedzy naukowej i wyróżnia się wybitną formą literacką.
Nagroda została ogłoszona 30 września podczas zakończenia 22. Festiwalu Nauki w Warszawie.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały wyróżnienie w Konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2017 za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1839. Tom 2, część 1 i 2 zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus oraz wyróżnienie specjalne w konkursie ACADEMIA 2018 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej za opracowanie edytorskie tej samej publikacji.
Wyniki konkursów ogłoszono podczas XII Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018 na stadionie PGE Narodowym.

W konkursach, które towarzyszyły 22. Poznańskim Targom Książki Naukowej i Popularnonaukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
W konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki jury przyznało nagrodę główną za publikację Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1839. Tom 2, część 1 i 2 zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami: Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus oraz wyróżnienie za publikację Biologia, czyli sens życia autorstwa Jerzego Dzika.
W konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jury przyznało wyróżnienie za publikację Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce autorstwa Piotra Tafiłowskiego.

2017

Publikacje Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915 pod redakcją Tomasza Kizwaltera oraz Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945 i Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 pod redakcją Piotra Macieja Majewskiego zostały wyróżnione dyplomem honorowym w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej na najlepsze varsaviana 2016/2017.

Podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski profesor Malte Rolfi otrzymał wyróżnienie za książkę „Imperiale Herrschaft im Weichselland Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864-1915)” [Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915].

Laureatem Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki został Jan Parafiniuk za książkę "Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim".
Wśród książek nominowanych do nagrody znalazła się publikacja Adeli Kobelskiej "Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów,"

Książka Agaty Łukszy "Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania" została nominowana do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych za publikację "Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania" autorstwa Andrzeja Huczko, Agnieszki Dąbrowskiej i Magdaleny Kurcz.
Wyniki konkursu ogłoszono 19 maja podczas XI Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 na stadionie PGE Narodowym.

Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia w konkursach, które towarzyszyły 21. Poznańskim Targom Książki Naukowej i Popularnonaukowej.
W konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką otrzymaliśmy wyróżnienie za publikację "Uczeń czarnoksiężnika czyli społeczna historia marketingu" autorstwa Anny Gizy, a w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki za "Z lotu ptaka. Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej" autorstwa Mirona Bogackiego. Wyniki konkursu ogłoszono 24 marca 2017 r.

2016

W konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały nagrodę główną za publikację „Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika” autorstwa Jerzego Joachima Retyka, w przekładzie Ignacego Lewandowskiego; wstęp i komentarz Jarosław Włodarczyk. Konkurs towarzyszył 20. Poznańskim Dniom Książki nie tylko Naukowej.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały Nagrodę Główną „Academia 2016” za trzeci tom monografii „Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500” pod tytułem „Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520” autorstwa Antoniego Ziemby.
Wyniki konkursu ogłoszono 20 maja podczas X Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 na Stadionie Narodowym.

Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznało nagrodę Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiemu za książkę „O rzekomej, sfałszowanej donacji Konstantyna” Lorenzo Valli. Konkurs towarzyszył XXII Wrocławskim Targom Książki Naukowej.

2015

Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia w konkursach, które towarzyszyły XIX edycji Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej.
W konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką otrzymaliśmy wyróżnienie za publikację "Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale" pod redakcją naukową Małgorzaty Wierzbickiej, a w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki za publikację "Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania" autorstwa Andrzeja Huczko, Magdaleny Kurcz, Magdaleny Popławskiej. Wyniki konkursu ogłoszono 4 listopada 2015 r.

Redakcja miesięcznika „Literatura na świecie” w kategorii: Translatologia, Leksykografia i Literaturoznawstwo przyznała nagrodę Małgorzacie Marcjanik za książkę "Słownik językowego savoir-vivre'u”.

W Konkursie o Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej na najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym ACADEMIA 2015 otrzymaliśmy wyróżnienie za książkę Andrzeja Grzybkowskiego "Gotycka architektura murowana w Polsce". Wyniki konkursu ogłoszono 15 maja podczas IX Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2015 na Stadionie Narodowym.

Jury konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, na najlepsza pracę z zakresu historii muzyki polskiej, zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia Pani Irenie Bieńkowskiej za pracę: „Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła”. Wyniki Konkursu uroczyście ogłoszono 17 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.


2014

Nagroda Prezesa Rady Ministrów - dr Jerzy Pysiak wyróżniony za pracę "Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów"

Nagroda KLIO II stopnia 2014 w kategorii "Varsaviana"
Książka autorstwa Roberta Gawkowskiego "Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk" została wyróżniona nagrodą Klio w kategorii „Varsaviana”.

Tytus Jaskułowski zwyciężył w 7. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Wydana przez Wydawnictwa UW książka "Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974-1990" została nagrodzona w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”

KONKURS NA NAJLEPSZY PODRĘCZNIK AKADEMICKI o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki Wyróżnienie za publikację "Gotycka architektura murowana w Polsce" autorstwa Andrzeja Grzybkowskiego

Konkurs na najlepszą książkę akademicką o nagrody
- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- JM Rektora UAM w Poznaniu
Wyróżnienie za publikację "W poszukiwaniu wczesnych ssaków . Ssaki ery dinozaurów" autorstwa Zofii Kielan-Jaworowskiej

W konkursie na najlepsze tłumaczenie książki matematyczno-przyrodniczo-technicznej im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów wyróżnienie otrzymała Elżbieta Józefowicz, tłumaczka publikacji "Terapia uzależnień".

W konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2014 otrzymaliśmy nagrodę główną za książkę autorstwa Zofii Kielan-Jaworowskiej "W poszukiwaniu wczesnych ssaków. Ssaki ery dinozaurów"
oraz
wyróżnienie za książkę autorstwa Iwony Kordzińskieja-Nawrockiej "Klasyczny język japoński".

Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznało nagrodę Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiemu za książkę "O słynnych kobietach", Giovanniego Boccaccia - XX Wrocławskie Targi Książki Naukowej


2013

Nagroda Clio - nagroda za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego UW
Laureaci nagrody Clio w roku 2013 - kategoria "Monografie i syntezy"
Nagroda I: dr hab. Jerzy Pysiak, "Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów", Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
Nagroda III: Prof. UW dr hab. Agnieszka Bartoszewicz, "Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce", Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
Nagroda III: dr Magdalena Lubańska, "Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach", Wydawnictwa UW, Warszawa 2012."

Sąd Konkursowy Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2013 r. przyznał nagrodę Joannie Tyrowicz za książkę "Histereza bezrobocia w Polsce" wydaną przez WUW w 2011 r.

SWSW nominacja do nagrody za najlepszy podręcznik akademicki w 2013 r. dla WUW za książkę "Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju" (wręczona na Targach w Krakowie)

SWSW nominacja do nagrody za najlepszy podręcznik akademicki w 2013 r. dla WUW za książkę "Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów" (wręczona na Targach w Krakowie)"

W Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Puchar Rektora UAM Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały wyróżnienie za publikację „Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła” autorstwa Ireny Bieńkowskiej. Nagroda została wręczona podczas XVII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej.

Otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2013 za opracowanie edytorskie dzieła Giovanniego Boccaccia "O słynnych kobietach", pod redakcją Włodzimierza Olszańca i Krzysztofa Rzepkowskiego.

2012

NAGRODA CLIO - Laureaci nagrody Clio w roku 2012:
W roku 2012 Jury nagrody Clio w kategorii „Monografie i syntezy” przyznało:
Nagrodę I: Prof. dr. hab. Antoniemu Ziembie, "Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, t. 2", Warszawa 2011
Wyróżnienie: Dr. hab. Tadeuszowi Bernatowiczowi, "Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011

Prof. Jarosław Czubaty został laureatem 17. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznawanej autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki za książkę "Księstwo Warszawskie (1807-1815)". Nagroda towarzyszy Targom Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA.

"Księstwo Warszawskie (1807-1815)" - Książka wyróżniona w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w roku 2012 - Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej

"Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów" - Książka zdobyła nagrodę główną w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w roku 2012 - Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej

Jarosław Czubaty - laureat konkursu Varsaviana 2011/2012 autor książki "Księstwo Warszawskie (1807-1815)"

Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz za książkę "Bursztyn w Polsce i na świecie" otrzymała Złotą Różę – nagrodę za najlepszą polską książkę popularyzującą naukę. Nagroda została wręczona 21 września 2012 roku podczas uroczystego otwarcia XVI Festiwalu Nauki.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS w kategorii "Myśl humanistyczna" za książkę "Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku", Witolda Sadowskiego.

Książka"Księstwo Warszawskie (1807-1815)" zdobyła laur Złotej Pszczoły w plebiscycie redakcji Napoleon.org.pl na najlepszą książkę napoleońską wydaną w 2011 r. w Polsce.

Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznało nagrody Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiemu za dwie książki:
1) "Teatra grodzieńskie 1784–1864 Zbigniewa Jędrychowskiego, projekt graficzny – Katarzyna Niklas, Urszula Zalejska-Smoleń
2) "Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, redakcja naukowa – Bronisława Nowaka, Mirosława Nagielskiego, Jerzego Pysiaka, projekt okładki i stron tytułowych – Anna Gogolewska.
Konkurs towarzyszył XVIII Wrocławskim Targom Książki Naukowej.

Monografia dr Patrycji Grzebyk "Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji", została nagrodzona w XVIII konkursie im. Manfreda Lachsa na najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, opublikowane w kraju lub za granicą w 2010 r. (kategoria: debiut autora). Rozdanie nagród miało miejsce 20 stycznia 2012 r.


2011

Laureaci nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Historycznego UW - Clio
W roku 2011 Jury nagrody Clio w kategorii „Monografie i syntezy” przyznało:
Nagrodę I dr. hab. Jerzemu Wasilewskiemu, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego za książkę "Tabu", Warszawa 2010
Nagrodę III dr. Maciejowi Mycielskiemu za książkę "Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830", Warszawa 2010
dr. hab. Tadeuszowi P. Rutkowskiemu za książkę "Adam Bromberg i 'encyklopedyści'. Kartka z dziejów inteligencji w PRL", Warszawa 2010
dr hab. Grażynie Szelągowskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego za książkę: Dania, Warszawa 2010"

Laureatem XVII edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 r. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów został dr hab. Stanisław Kubielas za książkę "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy". Uroczystość wręczenia Nagrody, odbyła się 12 października 2011

Kapituła Nagrody im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów zdecydowała o przyznaniu Nagrody Annie i Markowi Binderom za tłumaczenie publikacji "Od mózgu do umysłu" Chrisa Fritha w 2011 r.

Profesor Zbigniew Skowron za książkę "Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau" oraz działalność translatorską i edytorską otrzymał nagrodę Związku Kompozytorów Polskich w 2011 r.

2010

W konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku 2010 w dziale książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka) nagrodę otrzymała książka "Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau" autorstwa Zbigniewa Skowrona. Projekt i opracowanie graficzne książki przygotował Maciej Buszewicz we współpracy z Melanią Łuczak.

Laureaci nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Historycznego UW - Clio w roku 2010
Gabriela Świtek, "Writing on Fragments. Philosophy, Architecture and the Horizons of Modernity",
Luiza Nader, "Konceptualizm w PRL"
Michał Wardzyński,"Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry i polskiej prowincji zakonu paulinów. Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620-1705"
Agnieszka Kościańska,"Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris"

Książka "Konceptualizm w PRL" autorstwa Luizy Nader została nominowana do 13. edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza

Książka Stanisława Kubielasa "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy" otrzymała w 2010 r. nagrodę w Konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego. Nagroda jest przyznawana za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce.

Książka Macieja Mycielskiego "Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830" dostała Nagrodę Naukową Klio I stopnia w kategorii monografii naukowej w 2010 roku.

Z radością informujemy, że na XVI Wrocławskich Targach Książki Naukowej "Ryszard II" Williama Shakespeare'a w opracowaniu graficznym Macieja Buszewicza zdobył wyróżnienie w ramach konkursu na "Najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej".

Prof. dr hab. Andrzej Mencwel, redaktor serii „COMMUNICARE – Historia i Kultura” został wyróżniony nagrodą czasopisma "Literatura na Świecie" w kategorii "Inicjatywy Wydawnicze" w 2010 roku

2009

"Historia starożytnych Greków tom II, autorów Ewa Wipszycka, Benedetto Bravo, Aleksander Wolicki, Marek Węcowski, została uznana przez internautów portalu Historia.org.pl za "Najlepszą Książkę Historyczną 2009 od starożytności do XIX wieku".

W konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku 2009 wyróżnienie otrzymała książka "Korespondencja Fryderyka Chopina tom I, 1816-1831". Pod redakcją naukową: Zofii Helman, Zbigniewa Skowrona, Hanny Wróblewskiej-Straus .Projekt graficzny Maciej Buszewicz

Książka "Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych" stała się podstawą przyznania Nagrody indywidualnej II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku dla autorki dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej

12 października 2009, godz. 11.00 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 7 laureatom "Najlepsze Varsaviana 2008/2009". Nagroda jest przyznawana przez Towarzystwo Miłośników Historii i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Uroczystość odbyła się w gmachu im. St. Kierbedziów, ul. Koszykowa 26. Nagrodę otrzymała książka Marka Czapelskiego "Bohdan Pniewski. Warszawski architekt XX wieku", natomiast Kowalski Hubert otrzymał nominację do nagrody Najlepsze Varsaviana 2008/2009 za "Antyczne tradycje w dekoracjach rzeźbiarskich gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu".

II edycja Konkursu Książka Historyczna Roku - ogłoszonego przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio SA oraz Instytut Pamięci Narodowej - "Generał broni Stanisław Władysław Maczek (1892-1994)" otrzymał nominację w kategorii Najlepsza książka naukowa – poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku

Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2009 dla książki Justyny Jaworskiej "Cywilizacja 'Przekroju'. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym"

Wyróżnienie w kategorii Najtrafniejsza Szata Edytorska Książki Naukowej Wrocław 2009 dla książki "Zapiski", autor Witold Lutosławski. Okładkę, wyklejki i strony tytułowe zaprojektował wybitny grafik Andrzej Dudziński.

I Nagroda w kategorii Najtrafniejsza Szata Edytorska Książki Naukowej Wrocław 2009 dla książki "Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych" pod redakcją Włodzimierza Olszańca i Krzysztofa Rzepkowskiego. Projekt okładki: Jagna Olejnikowska.

2008

Nagroda Naukowa KLIO II stopnia w kategorii monografii naukowych 2008 dla książki Piotra Krolla "Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660"

Piotr M. Majewski otrzymał nagrodę im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka za publikację "Niemcy sudeccy 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu". Konkurs organizuje Wydział Historyczny UJ wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Nagroda Naukowa KLIO I stopnia w kategorii monografii naukowych 2008 dla książki "Niemcy sudeccy 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu", autor Piotr M. Majewski

Wyróżnienie w kategorii Najtrafniejsza Szata Edytorska Książki Naukowej Wrocław 2008 dla książki Ewy Symonides "Ochrona Przyrody". Projekt okładki i projekt graficzny książki opracowała Katarzyna Jarnuszkiewicz.

2007

Książka Zofii Kozłowskiej "O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych)" została nominowana do nagrody w „Konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki 2007”. Konkurs towarzyszy XI POZNAŃSKIM DNIOM KSIĄŻKI NAUKOWEJ.

Jury Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza przyznało Dorocie Sutkowskiej w 2007 r. wyróżnienie za szczególnie piękny język przekładu pracy Johannesa Keplera "Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu"

Prof. Andrzej Mencwel został nominowany do nagrody NIKE 2007 dla za książkę "Wyobraźnia antropologiczna"

2006

Dr hab. Antoni Ziemba za pracę "Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660" odebrał nagrodę naukową z dziedziny historii kultury przyznaną w 2006 r. przez Polską Akademię Nauk.

Wyróżnienie w kategorii Najtrafniejsza Szata Edytorska Książki Naukowej Wrocław 2006 dla książki "Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej" Autorem opracowania graficznego jest artysta Marek Sobczyk.

Książki "Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej" Andrzeja Pieńkosa oraz "Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660" Antoniego Ziemby zostały nominowane do Nagrody im. Jana Długosza 2006.

pixel