data dodania do księgarni down up
Wyświetl

Kwartalnik Pedagogiczny

 

„Kwartalnik Pedagogiczny” (Education Research Quarterly) to istniejące od roku 1956 recenzowane czasopismo naukowe poświęcone aktualnym problemom z zakresu pedagogiki i badaniom nad edukacją. Kwartalnik służy rozwijaniu pedagogiki, pogłębianiu wiedzy na temat edukacji i promowaniu nowatorskich badań.

 

Publikujemy oryginalne teksty w formie studiów teoretycznych, przeglądowych i prac badawczych dotyczące badań edukacyjnych, edukacji i jej uwarunkowań w Polsce i na świecie oraz prace zajmujące się pedagogiką jako nauką i stanem jej rozwoju. Wydajemy również numery specjalne (tematyczne), w których prezentowane są badania nad tym, jak konteksty globalne, europejskie i regionalne oddziałują na pedagogikę i podejmowane przez nią problemy. Obok artykułów naukowych publikowane są teksty polemiczne, recenzje oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych – zarówno ogólnopolskich, jak i zagranicznych. Teksty w języku polskim i angielskim przyjmowane są w sposób ciągły.

 

Zapraszamy do współpracy autorów polskich i zagranicznych, zarówno związanych z pedagogiką, jak i reprezentantów innych dyscyplin naukowych. Zależy nam na tym, by na łamach czasopisma konfrontowane były ze sobą perspektywy, z jakich na te same bądź zbliżone zagadnienia spoglądają przedstawiciele różnych dziedzin nauki.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo jest obecne na nowym wykazie z wynikiem 40 punktów.

 

Autorzy publikujący swoje prace naukowe w czasopiśmie za każdą publikację otrzymają 40 punktów MNiSW w dyscyplinie naukowej pedagogika.

 

*********

 

The Polish journal issued since 1956, publishes articles presenting theories of broadly defined pedagogy and research findings on functioning of the individual in society. The articles discuss various pedagogical subdisciplines, including pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactic methods, psychology of education, philosophy of education, aesthetic education, etc.

 

The journal seeks to allow and stimulate academic discussions on the most important current issues in education. It promotes achievements in Polish pedagogy among foreign language educators (articles in foreign languages). It also familiarises Polish educators with current trends in the field of pedagogy in other countries by publishing translations of articles in foreign languages. The journal contains papers by already well-established authors, as well as papers by new adepts of the field.

 

The journal seeks to serve all interested in issues of broadly defined education, especially academic teachers and university students of Humanities and Social Science.

 

Więcej o czasopiśmie » 

Ostatnio oglądane
Nie mam siły żyć. Autodestrukcja w kulturze
Nie mam siły żyć. Autodestrukcja w kulturze
  • Publikacja jest zbiorem esejów, które poruszają temat ludzkiej autodestrukcji z wielu różnych perspektyw. Znajdują się w niej zarówno interpretacje dzieł literackich, jak i analizy dotyczące współczesnej kultury. Problematykę samobójstw i ludzkiej
35,00 zł   31,50 zł
Szczegóły
pixel