data dodania do księgarni down up

Anuario Histórico Ibérico. Anuário Histórico Ibérico

 

Anuario Histórico Ibérico. Anuário Histórico Ibérico jest czasopismem naukowym wydawanym w języku hiszpańskim i portugalskim przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Iberyjski Rocznik Historyczny poświęcony jest szeroko pojętej historii Hiszpanii oraz Portugalii, począwszy od ukształtowania się królestw na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu, a skończywszy na wieku XX. Zakres tematyczny obejmuje również imperia hiszpańskie  iportugalskie w okresie ich istnienia (XV/XVI–XIX/XX w.) oraz ich relacje ze światem zewnętrznym. Zamierzeniem redakcji jest, by rocznik stanowił forum debaty naukowej przede wszystkim między historiografiami hiszpańską i portugalską a historiografią polską. W skład redakcji i rady naukowej wchodzą naukowcy z Polski, Hiszpanii i Portugalii.  

Anuario Histórico Ibérico. Anuário Histórico Ibérico is an academic journal published in Spanish and Portuguese by Warsaw University Press and the ‘Artes Liberales’ Faculty of Warsaw University. The Iberian Yearbook of History is devoted to the history of Spain and Portugal in the broadest sense, from the formation of the kingdoms in the Iberian Peninsula in the Middle Ages to the 20th century. The thematic scope also includes the Spanish and Portuguese empires during their period of existence (15th/16th to 19th/20th centuries) and their relations with the world outside. The editors intend for the yearbook to provide a forum for scholarly debate, primarily between Spanish and Portuguese historiographies and Polish historiography. The editorial board and scientific committee are composed of researchers from Poland, Spain, and Portugal.

Ostatnio oglądane
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
pixel