Informacje o publikacji
Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W monografii podsumowano ponad 20 lat badań nanorurek węglowych (NRW) i przedstawiono główne kierunki badań tych "czarnych diamentów XXI wieku". Zaprezentowano w niej najnowszy stan wiedzy o fizykochemii nanorurek... czytaj więcej

Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania (PDF)

Andrzej Huczko, Magdalena Kurcz, Magdalena Popławska
Nazwa serii/czasopisma: Świat Nanotechnologii
Dostępność:
Publikacja dostępna
41,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 66% (27,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2014
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-1454-1
EAN:
9788323514541
Liczba stron:
336
Wielkość pliku:
8,38 MB
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541
W monografii podsumowano ponad 20 lat badań nanorurek węglowych (NRW) i przedstawiono główne kierunki badań tych "czarnych diamentów XXI wieku". Zaprezentowano w niej najnowszy stan wiedzy o fizykochemii nanorurek we wszystkich jej podstawowych obszarach, opierając się na ogólnie dostępnym materiale źródłowym (publikacjach i książkach naukowych, materiałach konferencyjnych, danych internetowych, patentach). Niewątpliwie nie jest to jednak wiedza pełna – bibliografia przedmiotu to dziś dziesiątki tysięcy publikacji, a o zakresie badań aplikacyjnych największych koncernów możemy wnioskować jedynie na podstawie ogólnie dostępnych patentów.

W kolejnych rozdziałach tej książki omówiono: postępy nanotechnologii, historię odkrycia nanorurek, laboratoryjne i technologiczne metody ich syntezy, rozdzielania i oczyszczania, wreszcie techniki identyfikacyjno-charakteryzacyjne wraz z opisem morfologicznym nanorurek oraz mechanizmami ich wzrostu, a także aktualne i perspektywiczne ich zastosowania. Szczególną uwagę poświęcono krajowym badaniom nanorurek, koncentrując się na wynikach kilkunastoletnich już badań w Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów (Wydział Chemii UW). Oddzielny rozdział to prezentacja rozległego obszaru patentowego NRW – wskazano w nim najbardziej perspektywiczne kierunki badań i zastosowań nanorurek węglowych.

Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Skorzystają z niej zarówno studenci uniwersytetów i uczelni technicznych (na kierunkach chemicznych, fizycznych, elektronicznych oraz inżynierii materiałowej), jak również chemicy, fizycy oraz naukowcy zajmujący się różnymi badaniami interdyscyplinarnymi nanorurek węglowych – w zakresie elektroniki, inżynierii materiałowej, katalizy, fotooptyki itp.

Bogato ilustrowana monografia napisana jest przystępnym językiem, co nadaje jej charakter niemal popularnonaukowy, jednak 2500 odnośników literaturowych umożliwia zainteresowanym dotarcie do wielu specjalistycznych szczegółów badań nanorurek węglowych.

*******

Carbon Nanotubes. Preparation, characteristics, applications

The monograph summarizes over 20 years of studies on carbon nanotubes as well as main directions of research on these "black diamonds of the 21st century". The work presents state-of-the art knowledge as to all basic areas of physical chemistry of carbon nanotubes based on publicly available source materials (publications and scientific books, conference materials, Internet data, patents). Obviously, this monograph is just a broad overview of the current knowledge, as tens of thousands of publications have been released on this subject; moreover, the range of applications of the biggest concerns may be inferred only on the basis of publicly available patents.

In the following chapters of this book the main issues discussed are: development of nanotechnology, history of discovering nanotubes, laboratory and technological methods of their synthesis, separation and purification, finally identification and characterization techniques together with morphological characteristics and growht mechanisms of nanotubes, as well as their present and potential applications. Special attention has been devoted to domestic studies on nanotubes with the focus on the results of more than a dozen years of research conducted in the Laboratory of Physics and Chemistry of Nanomaterials (the Faculty of Chemistry, University of Warsaw). A separate chapter discusses a large number of patent issues, including the most prospective directions of research and applications of carbon nanotubes.

The monograph is intended for a broad spectrum of readers – both students at universities of technology (faculties of chemistry, physics, electronics and materials engineering) and chemists, physicists, as well as scientists conducting interdisciplinary studies on carbon nanotubes – regarding electronics, materials engineering, catalysis, photoelectronics etc.

Rich in illustrations monograph is written with accessible language, which makes it almost popular science publication, however 2,500 references, provide the people interested in the subject with a great number of specialist details on carbon nanotubes.

Keywords: nanotechnology, chemistry, carbon nanotubes, physical chemistry of carbon nanotubes.

Zobacz inne publikacje z serii: Świat Nanotechnologii »


Magdalena Kurcz
Charakterystyka fizykochemiczna nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.132-154

Magdalena Kurcz
Andrzej Huczko
Krajowe badania nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.279-311

Magdalena Popławska
Modyfikacja i funkcjonalizacja nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.155-180

Andrzej Huczko
O nanotechnologii słów kilka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.13-38

Andrzej Huczko
Otrzymywanie nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.39-131

Andrzej Huczko
Patenty w dziedzinie nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.259-278

Andrzej Huczko
Zakończenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.312-326

Magdalena Kurcz
Zastosowania nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.181-258

Inni klienci kupili również
Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania – PDF
Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania – PDFHuczko Andrzej‚ Dąbrowska Agnieszka‚ Kurcz Magdalena
  • Pierwsza poświęcona grafenowi publikacja książkowa w języku polskim. W kolejnych rozdziałach monografii przedstawiono grafen na tle współczesnych badań nanotechnologicznych, historię jego odkrycia, metody otrzymywania (włącznie z grafenem komercyjnym)
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wstęp do chemii supramolekularnej – PDF
Wstęp do chemii supramolekularnej – PDFDodziuk Helena
  • Nowe, zaktualizowane wydanie wprowadzenia do chemii supramolekularnej, uwzględniające najważniejsze dla tej dziedziny grupy związków tworzących kompleksy inkluzyjne (etery koronowe, kaliksareny, sferandy, karcerandy, cyklodekstryny, fullereny, nanorurki
55,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Symetria w fizyce materii – PDF
Symetria w fizyce materii – PDFGinter Jerzy
  • Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup – języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym właściwościom izometrii w dwóch i trzech wymiarach
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel