Informacje o publikacji
Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W monografii podsumowano ponad 20 lat badań nanorurek węglowych (NRW) i przedstawiono główne kierunki badań tych "czarnych diamentów XXI wieku". Zaprezentowano w niej najnowszy stan wiedzy o fizykochemii nanorurek... czytaj więcej

Nanorurki węglowe. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania (PDF)

Andrzej Huczko, Magdalena Kurcz, Magdalena Popławska
Nazwa serii/czasopisma: Świat Nanotechnologii
Dostępność:
Publikacja dostępna
41,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 66% (27,00 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2014
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-1454-1
EAN:
9788323514541
Liczba stron:
336
Wielkość pliku:
8,38 MB
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541
W monografii podsumowano ponad 20 lat badań nanorurek węglowych (NRW) i przedstawiono główne kierunki badań tych "czarnych diamentów XXI wieku". Zaprezentowano w niej najnowszy stan wiedzy o fizykochemii nanorurek we wszystkich jej podstawowych obszarach, opierając się na ogólnie dostępnym materiale źródłowym (publikacjach i książkach naukowych, materiałach konferencyjnych, danych internetowych, patentach). Niewątpliwie nie jest to jednak wiedza pełna – bibliografia przedmiotu to dziś dziesiątki tysięcy publikacji, a o zakresie badań aplikacyjnych największych koncernów możemy wnioskować jedynie na podstawie ogólnie dostępnych patentów.

W kolejnych rozdziałach tej książki omówiono: postępy nanotechnologii, historię odkrycia nanorurek, laboratoryjne i technologiczne metody ich syntezy, rozdzielania i oczyszczania, wreszcie techniki identyfikacyjno-charakteryzacyjne wraz z opisem morfologicznym nanorurek oraz mechanizmami ich wzrostu, a także aktualne i perspektywiczne ich zastosowania. Szczególną uwagę poświęcono krajowym badaniom nanorurek, koncentrując się na wynikach kilkunastoletnich już badań w Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów (Wydział Chemii UW). Oddzielny rozdział to prezentacja rozległego obszaru patentowego NRW – wskazano w nim najbardziej perspektywiczne kierunki badań i zastosowań nanorurek węglowych.

Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Skorzystają z niej zarówno studenci uniwersytetów i uczelni technicznych (na kierunkach chemicznych, fizycznych, elektronicznych oraz inżynierii materiałowej), jak również chemicy, fizycy oraz naukowcy zajmujący się różnymi badaniami interdyscyplinarnymi nanorurek węglowych – w zakresie elektroniki, inżynierii materiałowej, katalizy, fotooptyki itp.

Bogato ilustrowana monografia napisana jest przystępnym językiem, co nadaje jej charakter niemal popularnonaukowy, jednak 2500 odnośników literaturowych umożliwia zainteresowanym dotarcie do wielu specjalistycznych szczegółów badań nanorurek węglowych.

*******

Carbon Nanotubes. Preparation, characteristics, applications

The monograph summarizes over 20 years of studies on carbon nanotubes as well as main directions of research on these "black diamonds of the 21st century". The work presents state-of-the art knowledge as to all basic areas of physical chemistry of carbon nanotubes based on publicly available source materials (publications and scientific books, conference materials, Internet data, patents). Obviously, this monograph is just a broad overview of the current knowledge, as tens of thousands of publications have been released on this subject; moreover, the range of applications of the biggest concerns may be inferred only on the basis of publicly available patents.

In the following chapters of this book the main issues discussed are: development of nanotechnology, history of discovering nanotubes, laboratory and technological methods of their synthesis, separation and purification, finally identification and characterization techniques together with morphological characteristics and growht mechanisms of nanotubes, as well as their present and potential applications. Special attention has been devoted to domestic studies on nanotubes with the focus on the results of more than a dozen years of research conducted in the Laboratory of Physics and Chemistry of Nanomaterials (the Faculty of Chemistry, University of Warsaw). A separate chapter discusses a large number of patent issues, including the most prospective directions of research and applications of carbon nanotubes.

The monograph is intended for a broad spectrum of readers – both students at universities of technology (faculties of chemistry, physics, electronics and materials engineering) and chemists, physicists, as well as scientists conducting interdisciplinary studies on carbon nanotubes – regarding electronics, materials engineering, catalysis, photoelectronics etc.

Rich in illustrations monograph is written with accessible language, which makes it almost popular science publication, however 2,500 references, provide the people interested in the subject with a great number of specialist details on carbon nanotubes.

Keywords: nanotechnology, chemistry, carbon nanotubes, physical chemistry of carbon nanotubes.

Zobacz inne publikacje z serii: Świat Nanotechnologii »

Andrzej HuczkoDr hab. inż. Andrzej Huczko – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył w 1972 roku studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (specjalizacja – ceramika). W latach 1973–1976 asystent w Pracowni Chemii Plazmy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku obronił pracę doktorską dotyczącą syntezy plazmowej azotku krzemu i kontynuował pracę w Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku adiunkta. W latach 1979–1992 spędził 5 lat na uniwersytetach kanadyjskich, pracując naukowo w dziedzinie fizykochemii plazmy. W ostatnich latach przebywał też kilka miesięcy w Nepalu, pracując jako wolontariusz w Kathmandu University. W 1996 roku obronił pracę habilitacyjną poświęconą reakcjom heterogenicznym w plazmie termicznej. Od 1993 roku kierownik Pracowni Chemii Plazmy (od 2004 roku – Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów), od 2010 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilkuset publikacji i prezentacji naukowych oraz szeregu monografii. Pełni społecznie funkcję redaktora naukowego serii monografii „Świat Nanotechnologii”, wydawanej przez Wydawnictwa UW. Zainteresowania naukowe: fizykochemia układów wysokoenergetycznych, nanotechnologia, synteza nanomateriałów węglowych i ceramicznych, synteza spaleniowa, technologie plazmowe.

Mgr Magdalena Kurcz – ukończyła w roku 2007 studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie doktorantka w Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów na Wydziale Chemii UW. Tematyka jej pracy dotyczy otrzymywania węglopochodnych materiałów nanostrukturalnych w procesach wysokoenergetycznych. Współautorka kilku artykułów naukowych i jednej monografii. Zainteresowania naukowe: nanomateriały oraz metody ich syntezy.

Dr Magdalena Popławska – ukończyła w 1978 roku studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (specjalizacja – synteza organiczna). W latach 1978-1982 słuchaczka studiów doktoranckich na tym Wydziale. W okresie 1983-1986 technolog w firmie produkcyjnej Natalex. W roku 1987 wróciła na Politechnikę Warszawską, gdzie w 1988 roku obroniła pracę doktorską i pracowała najpierw jako pracownik naukowo-techniczny, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej. W latach 1992-1994 przebywała na stażu w University of Kentucky (USA), gdzie prowadziła badania nad modyfikacją fulerenów. Od tego czasu zajmuje się funkcjonalizacją chemiczną różnych nanostruktur węglowych, takich jak fulereny, nanorurki czy magnetyczne kapsułki węglowe.

Magdalena Kurcz
Charakterystyka fizykochemiczna nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.132-154

Magdalena Kurcz
Andrzej Huczko
Krajowe badania nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.279-311

Magdalena Popławska
Modyfikacja i funkcjonalizacja nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.155-180

Andrzej Huczko
O nanotechnologii słów kilka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.13-38

Andrzej Huczko
Otrzymywanie nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.39-131

Andrzej Huczko
Patenty w dziedzinie nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.259-278

Andrzej Huczko
Zakończenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.312-326

Magdalena Kurcz
Zastosowania nanorurek węglowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514541.pp.181-258

Inni klienci kupili również
Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania – PDF
Grafen. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania – PDFHuczko Andrzej‚ Dąbrowska Agnieszka‚ Kurcz Magdalena
  • Pierwsza poświęcona grafenowi publikacja książkowa w języku polskim. W kolejnych rozdziałach monografii przedstawiono grafen na tle współczesnych badań nanotechnologicznych, historię jego odkrycia, metody otrzymywania (włącznie z grafenem komercyjnym)
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wstęp do chemii supramolekularnej – PDF
Wstęp do chemii supramolekularnej – PDFDodziuk Helena
  • Nowe, zaktualizowane wydanie wprowadzenia do chemii supramolekularnej, uwzględniające najważniejsze dla tej dziedziny grupy związków tworzących kompleksy inkluzyjne (etery koronowe, kaliksareny, sferandy, karcerandy, cyklodekstryny, fullereny, nanorurki
55,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina – PDF
Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina – PDFHartle James B.
  • Podręcznik teorii względności dla wszystkich studentów fizyki i astronomii, którzy zamierzają używać ogólnej teorii względności jako narzędzia badań bez specjalizowania się w tej dziedzinie. Wykład jest bardzo prosty, przejrzysty, skoncentrowany
88,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel