Information about a product
Studia Ucrainica Varsoviensia 7 – PDF

Click to zoom

Prace językoznawcze zamieszczone w niniejszym tomie dotyczą zagadnień onomastyki: aspektu lingwokulturologicznego ojkonimii Ukrainy, historii języka ukraińskiego: języka literatury przekładowej końca XVI wieku oraz socjolingwistyki historycznej... czytaj więcej

Studia Ucrainica Varsoviensia 7 – PDF

Redaktor naczelny Irena Mytnik
Name of the series / journal: Studia Ucrainica Varsoviensia
Date of realise: 2020-01-07
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2019
Publication language:
polski
,
ukraiński
,
rosyjski
ISBN/ISSN:
2545-157X
Number of page:
215
Size of the file:
1,7 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach czasopisma mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.

Prace językoznawcze zamieszczone w niniejszym tomie dotyczą zagadnień onomastyki: aspektu lingwokulturologicznego ojkonimii Ukrainy, historii języka ukraińskiego: języka literatury przekładowej końca XVI wieku oraz socjolingwistyki historycznej: prawosławizacji i jej lingwistycznych środków wyrazu we współczesnym dyskursie religijnym i świeckim.

Studia literaturoznawcze zostały poświęcone poezji Bohdana Ihora Antonycza, dramaturgii Hryhora Łużnyckiego i Pawła Arje oraz reportażom Jelizawety Honczarowej. Przedstawiono także badania związane z ukraińską literaturą emigracyjną, twórczością Vołodymyra Łysa i Marii Matios.

Artykuły z dziedziny kulturoznawstwa podejmują zagadnienia przyjęcia przez Ukrainę chrześcijaństwa, tradycji kolędowej, modlitwy Jezusowej jako tradycji modlitewnej i spuścizny duchowej Polaków i Ukraińców, walki o zachowanie tożsamości narodowej i religijnej Ukraińców przesiedlonych na Ziemie Odzyskane po drugiej wojnie światowej i ich potomków.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel