Information about a product
Studia Polsko-Ukraińskie 2020/7 (PDF)

Click to zoom

W numerze dominują badania komparatystyczne egodokumentów w kontekście europejskim i światowym, od epoki baroku do czasów współczesnych. Na zeszyt składają się cztery działy: Ad fontes, Literatura dokumentu osobistego wobec wyzwań współczesności, Artykuły... czytaj więcej

Studia Polsko-Ukraińskie 2020/7 (PDF)

Redaktor naczelna Walentyna Sobol
Name of the series / journal: Studia Polsko-Ukraińskie
Date of realise: 2020-09-07
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2020
Publication language:
polski
,
ukraiński
,
angielski
ISBN/ISSN:
2451-2958
Number of page:
304
Method of publication:
PDF
Size of the file:
1,98 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
W numerze dominują badania komparatystyczne egodokumentów w kontekście europejskim i światowym, od epoki baroku do czasów współczesnych. Na zeszyt składają się cztery działy:

  • Ad fontes,
  • Literatura dokumentu osobistego wobec wyzwań współczesności,
  • Artykuły recenzyjne,
  • Varia.

Pierwszy dział obejmuje prezentacje wyników badań archiwalnych Mykoły Tymoszyka (archiwa kanadyjskie), Walentyny Sobol (archiwa francuskie), Karoliny Mosiej-Zambrano (archiwa ukraińskie) oraz Romana Mnicha (archiwa niemieckie).
W drugim dziale zostały opublikowane m.in. nowatorskie prace Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Uliany Sharpe czy Danuty Sosnowskiej.
Artykuły recenzyjne działu trzeciego dotyczą angielskojęzycznej monografii Teresy Chynczewskiej-Hennel One World – Many Colours, polskojęzycznej publikacji Jacka Szymali Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej oraz tekstów naukowych ukraińskich badaczy, takich jak Jarosław Poliszczuk i Ołeksandr Astafjew.
Czwarty dział zawiera informacje dotyczące międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej egodokumentom, zorganizowanej w Katedrze Ukrainistyki UW i na Uniwersytecie w Charkowie.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel