Information about a product
Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods

Click to zoom

Ancient coinage (understood here as pre-AD 6th century Greek, Celtic and Roman issues) constitutes a small percentage of hoards and other assemblages found in Central, Eastern and Northern Europe, dated to the Middle Ages and to the modern period. Ancient... czytaj więcej

Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods

Redakcja naukowa Mateusz Bogucki, Arkadiusz Dymowski, Grzegorz Śnieżko
Date of realise: 2021-01-20
availability:
status_icon
Available
99,00 zł
89.10 / 1egz.
You save 10% (9,90 zł).
In stock
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2020
Publication language:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4697-9
EAN:
9788323546979
Number of page:
444
Binding:
Twarda
Format:
20,5x29 cm
Weight:
1770 g
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051
Ancient coinage (understood here as pre-AD 6th century Greek, Celtic and Roman issues) constitutes a small percentage of hoards and other assemblages found in Central, Eastern and Northern Europe, dated to the Middle Ages and to the modern period. Ancient coins have also been recorded at other sites in contexts dated to the same time, such as burial or settlement sites. Finds sometimes include pierced coins, which suggests they may have been used as amulets or jewellery.

The book contains the texts written by researchers from Poland, Germany, the Czech Republic, Sweden and Denmark. The aim of their studies of the archaeological, numismatic and written sources was to examine the use of ancient coins in the territories of present-day Poland, Baltic States, western Russia, Belarus, Ukraine, Slovakia, the Czech Republic, eastern Germany and Scandinavia in a period spanning from approximately 7th century to the turn of the 18th century.

Keywords: ancient coins, coins finds, Roman period, Migration period, Barbaricum, coin hoards, early medieval context, monetary circulation, catalogue of finds of ancien coins.

Arkadiusz Dymowski, http://orcid.org/0000-0002-8659-510X
ANCIENT COINAGE IN CENTRAL, EASTERN AND NORTHERN EUROPE PRIOR TO THE MIDDLE AGES – AN OVERVIEW / PIENIĄDZ ANTYCZNY NA TERENIE EUROPY ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ PRZED OKRESEM ŚREDNIOWIECZA - ZARYS PROBLEMU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.17-42

Felix Biermann, https://orcid.org/
ANCIENT COINS AND THEIR FUNCTIONS DURING THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN ERA IN THE TERRITORY OF EASTERN GERMANY / MONETY ANTYCZNE I ICH FUNKCJE W ŚREDNIOWIECZU I WCZESNEJ EPOCE NOWOŻYTNEJ NA TERYTORIUM NIEMIEC WSCHODNICH
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.201-220

Tomasz Maćkowski, https://orcid.org/0000-0002-4795-2346
ANCIENT COINS AND THEIR FUNCTIONS: MEDIEVAL AND MODERN WRITTEN SOURCES FROM POLISH LANDS / MONETY ANTYCZNE ORAZ ICH FUNKCJE W ŚWIETLE ŚREDNIOWIECZNYCH I NOWOŻYTNYCH ŹRÓDEŁ PISANYCH Z ÓWCZESNYCH ZIEM POLSKICH
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.89-112

Mateusz Bogucki, https://orcid.org/0000-0001-8810-8785
ANCIENT COINS FROM EARLY MEDIEVAL POLISH FINDS / MONETY ANTYCZNE Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH ZNALEZISK POLSKICH
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.43-64

Mateusz Bogucki, https://orcid.org/0000-0001-8810-8785
Arkadiusz Dymowski, http://orcid.org/0000-0002-8659-510X
Grzegorz Śnieżko, https://orcid.org/0000-0003-0107-4151
CATALOGUE OF FINDS OF ANCIENT COINS IN CONTEXTS OF THE MEDIEVAL AND MODERN PERIOD (7TH-18TH CENTURY) IN THE TERRITORY OF PRESENT-DAY POLAND / KATALOG MONET ANTYCZNYCH ZNALEZIONYCH W KONTEKSTACH ŚREDNIOWIECZNYCH I NOWOŻYTNYCH (VII-XVIII W.) NA TERENIE OBECNEJ POLSKI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.367-442

Michał Zawadzki, https://orcid.org/
COLLECTING OF ANCIENT COINS IN POLAND AND THE NEIGHBOURING COUNTRIES IN THE PRE-PARTITION PERIOD / KOLEKCJONERSTWO MONET ANTYCZNYCH W POLSCE I KRAJACH OŚCIENNYCH W OKRESIE PRZEDROZBIOROWYM
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.283-300

Helle W. Horsnas, https://orcid.org/
FINDS OF ANCIENT COINS FROM THE VIKING AGE TO MODERN PERIODS IN THE TERRITORIES OF DENMARK / ZNALEZISKA MONET ANTYCZNYCH OD OKRESU WIKIŃSKIEGO DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH Z TERENÓW DANII
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.177-200

Jiri Militky, https://orcid.org/
FINDS OF ANCIENT COINS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN CONTEXTS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA / ZNALEZISKA MONET ANTYCZNYCH W KONTEKSTACH ŚREDNIOIECZNYCH I WCZESNO NOWOŻYTNYCH NA TERENIE REPUBLIKI CZESKIEJ I SŁOWACJI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.221-262

Tomasz Kurasiński, https://orcid.org/0000-0002-8158-1104
Kalina Skóra, https://orcid.org/0000-0002-3197-6060
FROM THE PAST INTO THE FUTURE ?? ARCHAICA AS A RESEARCH PROBLEM (ON THE BASIS OF MEDIEVAL AND MODERN PERIOD FINDS FROM EAST-CENTRAL EUROPE) / Z PRZESZŁOŚCI W PRZYSZŁOŚĆ - ARCHAIKA JAKO PROBLEM BADAWCZY NA PODSTAWIE ŚRED NIOWIECZNYCH I NOWOŻYTNYCH MATERIAŁÓW Z EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.301-366

Mateusz Bogucki, https://orcid.org/0000-0001-8810-8785
Arkadiusz Dymowski, http://orcid.org/0000-0002-8659-510X
Grzegorz Śnieżko, https://orcid.org/0000-0003-0107-4151
INTRODUCTION / WSTĘP
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.7-16

Grzegorz Śnieżko, https://orcid.org/0000-0003-0107-4151
ROMAN COINS FROM LATE MEDIEVAL AND MODERN PERIOD FINDS IN THE TERRITORY OF PRESENT-DAY POLAND / MONETY RZYMSKIE ZE ZNALEZISK PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYCH I NOWOŻYTNYCH Z OBSZARU WSPÓŁCZESNEJ POLSKI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.65-88

Anna Zapolska, https://orcid.org/0000-0002-4381-7745
ROMAN COINS IN EARLY MEDIEVAL HOARD FINDS FROM THE BALTIC STATES / MONETY RZYMSKIE WE WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH SKARBACH Z KRAJÓW NADBAŁTYCKICH
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.263-282

Kyrylo Myzgin, https://orcid.org/0000-0002-5881-3376
THE “SECOND LIFE” OF ANCIENT COINS IN EASTERN EUROPE IN THE MIDDLE AGES AND THE MODERN PERIOD / „DRUGIE ŻYCIE” ANTYCZNYCH MONET W EUROPIE WSCHODNIEJ W ŚREDNIOWIECZU I NOWOŻYTNOŚCI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.113-158

Florent Audy, https://orcid.org/
THE USE AND REUSE OF ROMAN COINS IN VIKING, MEDIEVAL AND MODERN PERIOD SWEDEN / UŻYTKOWANIE I WTÓRNE WYKORZYSTYWANIE MONET RZYMSKICH W SZWECJI W OKRESIE WIKIŃSKIM, ŚREDNIOWIECZU I NOWOŻYTNOŚCI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547051.pp.159-176

Zobacz również
Wilamowianie i ich stroje. Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa WilamowicWilamowianie i ich stroje. Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa WilamowicChromik Bartłomiej, Filip Elżbieta Teresa, Kordyzon Wojciech, Król Tymoteusz (ORCID 0000-0003-1408-6530) , Majerska-Sznajder Justyna, Małanicz-Przybylska Maria, Waszczyńska Katarzyna
100,00 zł   90,00 zł
Analiza finansowo–ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwaAnaliza finansowo–ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwaGrzenkowicz Nikodem, Kowalczyk Jacek, Kusak Aleksander, Podgórski Zygmunt
99,00 zł   89,10 zł
Polecane
My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech
My niewidzialni. Historia Polaków w NiemczechLoew Peter Oliver
  • Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech: traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do współczesności. Polacy od stuleci stanowili część społeczeństwa
39,00 zł   35,10 zł
Details
Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej / Competences of the 21st century: Certification of language proficiency
Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej / Competences of the 21st century: Certification of language proficiency
  • The valid and reliable certification of foreign language competences is a challenge – both in terms of content and organization – for institutions responsible for conducting such exams. The aim of the international conference on Competences
39,00 zł   35,10 zł
Details
Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej
Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznejModzelewski Karol
  • A collection of studies by the renowned medievalist professor Karol Modzelewski.
54,00 zł   48,60 zł
Details
Zamknij
Jplayer
pixel