Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

 

Rocznik humanistyczny, ukazujący się od 2007 roku. Zaproponowana tu koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej rozszerza ten obszar na wschód, zachód i południe w stosunku do lansowanej po II wojnie światowej po to, by ukazać jedność rozwoju kulturowego Niemców i Austriaków, Polaków, Litwinów, Łotyszy i Estończyków, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców oraz Czechów, Słowaków i Węgrów.
Czasopismo podejmuje tematykę z wielu dziedzin: historii, politologii, stosunków międzynarodowych, religii, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i sztuki krajów regionu. Autorami zamieszczanych artykułów są naukowcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. Czytelnik uzyskuje pogłębioną wiedzę z interesującej go tematyki, poznaje stan badań, a także opinie naukowców o różnym zapleczu etnicznym oraz reprezentujących odmienne szkoły i podejścia badawcze. Jest to więc czasopismo adresowane szczególnie do osób zainteresowanych szeroko pojmowaną tematyką Europy Środkowo-Wschodniej.

 

The annual of humanities issued since 2007. The journal proposes a broader understanding of Europe, with its limits reaching further to the east, the west and the south, as opposed to the image of Europe endorsed after the Second World War. Thus, the journal aims at showing the unity of development of the nations of Germany and Austria, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia, Russia, Belarus and Ukraine, as well as the Czech Republic, Slovakia, and Hungary.
The journal discusses topics from various disciplines: history, political science, international relations, religion, linguistics, literary studies, as well as culture and art of the countries within the boundaries of the region. Both Polish and foreign scientists publish their articles in the journal. Readers can gain a profound knowledge of the topic of interest to them, familiarise themselves with the state of the art, and get to know opinions by scientists of various ethnic origins and representing distinct schools and scientific approaches. Hence, the journal is addressed in particular to all interested in broadly defined topic of Central and Eastern Europe.

 

Więcej o czasopiśmie »  

Ostatnio oglądane
Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje
Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje
The monograph discusses literary and cultural issues, important figures and historical facts concerning the 1860s. By referring to various phenomena of the literary production of the time and by revisiting some unknown texts it presents new research
50,40 zł
Details
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel