Information about a product
Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2021/14 – PDF

Click to zoom

Na tom składają się publikacje z zakresu historii, literatury, języka oraz kultury poświęcone aktualnym problemom regionu. Wśród artykułów znajdziemy tekst Leszka Szarugi opisujący przebieg II wojny światowej w regionie Międzymorza w kontekście polityki... czytaj więcej

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2021/14 – PDF

Redaktor naczelna Iwona Krycka-Michnowska
Date of realise: 2021-12-06
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2021
Publication language:
polski
,
angielski
,
rosyjski
,
ukraiński
ISBN/ISSN:
2544-3143
Number of page:
286
Size of the file:
6,84 MB
Publication type:
Open access
,
Praca naukowa
Na tom składają się publikacje z zakresu historii, literatury, języka oraz kultury poświęcone aktualnym problemom regionu.

Wśród artykułów znajdziemy tekst Leszka Szarugi opisujący przebieg II wojny światowej w regionie Międzymorza w kontekście polityki narodowościowej oraz działań ruchu oporu organizowanego przez społeczeństwa państw regionu, rozważania Stefana Pastuszewskiego dotyczące sytuacji diaspory staroprawosławnych Rosjan na Ukrainie w przeszłości i obecnie, badania Karola Samsela nad potencjalnymi związkami Cypriana Norwida z koncepcją środkowoeuropejską, analizę cyklu „Wiersze o Przepięknej Pani” Aleksandra Błoka w kontekście psychologii głębi C.G. Junga dokonaną przez Izabellę Malej, refleksję Katarzyny Dudy nad zmianami, jakie zaszły we współczesnej literaturze rosyjskiej po upadku komunizmu, a także nowe spojrzenie Marcina Niemojewskiego na najważniejszą powieść litewską XX wieku „Młyn Bałtaragisa” Kazysa Boruty.

Artykuły pisane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel