Information about a product
Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2020/13 – PDF

Click to zoom

W prezentowanym numerze czasopisma znalazły się artykuły polskich i zagranicznych badaczy. W części poświęconej historii i społeczeństwu Uladzimir Lakhouski i Walentina Astroha piszą o Białorusi, a Edyta Chwiej analizuje kryzys migracyjny, jaki stał się... czytaj więcej

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2020/13 – PDF

Redaktor naczelna Iwona Krycka-Michnowska
Date of realise: 2020-12-14
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2020
Publication language:
polski
,
angielski
,
rosyjski
,
ukraiński
ISBN/ISSN:
2544-3143
Number of page:
362
Size of the file:
5,07 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
W prezentowanym numerze czasopisma znalazły się artykuły polskich i zagranicznych badaczy.

W części poświęconej historii i społeczeństwu Uladzimir Lakhouski i Walentina Astroha piszą o Białorusi, a Edyta Chwiej analizuje kryzys migracyjny, jaki stał się udziałem Unii Europejskiej w ostatnich latach i próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu problemy migracyjne oddziałują na poziom bezpieczeństwa Niemiec i Polski.

W dziale Język i literatura Danuta Künstler-Langner omawia sposoby opisywania kobiet w polskich tekstach kultury i literatury od średniowiecza do XVII wieku. Artykuł Olgi Lesickiej jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czym są kontakty językowe w dobie globalizacji i jaką rolę odgrywają we współczesnym języku rosyjskim. Autorka próbuje określić charakter i kierunek rozwoju tych kontaktów na podstawie badań nad współczesną rosyjską terminologią ekonomiczną. Paweł Bukowiec z kolei porównuje twórczość pisarzy litewskich XIX wieku z utworami współczesnego kenijskiego prozaika Ngugi wa Thiong’o.

Artykuły pisane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel