Information about a product
W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej. Tom jubileuszowy z okazji dwudziestolecia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (EBOOK)

Click to zoom

The volume presents results of long-lasting research projects undertaken by the academic staff of the Department of Central and East European Intercultural Studies, University of Warsaw. At the same time, it is a showcase of the scope of scholarly... czytaj więcej

W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej. Tom jubileuszowy z okazji dwudziestolecia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (EBOOK)

Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2022
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5936-8
EAN:
9788323559368
Number of page:
178
Method of publication:
EPUB
Size of the file:
1,54 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283
In Search of Central and Eastern European Identity. A Volume Marking the Twentieth Anniversary of the Department of Central and East European Intercultural Studies, University of Warsaw

The volume presents results of long-lasting research projects undertaken by the academic staff of the Department of Central and East European Intercultural Studies, University of Warsaw. At the same time, it is a showcase of the scope of scholarly interests and areas of study pursued at the Department which marks its twentieth anniversary. Another defining feature of the book is its interdisciplinarity: the authors – cultural and literary studies scholars, historians and linguists – discuss in a synthetic manner a range of aspects of Central European past and present.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Keywords: Central and Eastern Europe, identity, culture, history, language.
Marcin Niemojewski, https://orcid.org/
Byt liminalny. Uwagi o kształtowaniu obrazu Europy Środkowo-Wschodniej w zachodniej literaturze przedmiotu po 1989 r.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.61-85

Włodzimierz Siwiński, https://orcid.org/
Jerzy Miziołek, https://orcid.org/
Joanna Maria Sosnowska, https://orcid.org/0000-0002-9034-5859
Paweł Majewski, https://orcid.org/0000-0002-8902-3641
Joanna Getka, https://orcid.org/0000-0001-5857-7257
Jerzy Grzybowski, https://orcid.org/0000-0002-7359-487X
KSIESW – geneza, zarys problematyki badań, zamierzenia

Grzegorz Gąsior, https://orcid.org/
Naród, tożsamość, pieniądze. Motywy aktorów nacjonalizmu gospodarczego w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w okresie I Republiki Czechosłowackiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.86-109

Joanna Getka, https://orcid.org/0000-0001-5857-7257
Obalić mity, paradygmaty i dogmaty. Humanistyka wobec wyzwań rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej. Uwagi na marginesie polsko-ukraińskich kontaktów kulturowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.15-45

Olga Lesicka, 0000-0003-3780-3133
Tożsamość językowa w epoce globalnej unifikacji. Wybrane problemy semantyki i pragmatyki na przykładzie terminów w formie metafor zawierających komponent koloru w języku polskim i rosyjskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.165-178

Iwona Krycka-Michnowska, https://orcid.org/0000-0001-7993-1240
Tożsamość uchodźcy. O Rosji i Rosjanach w Polach Elizejskich Wasilija Janowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.133-147

Beata Kubokova, https://orcid.org/0000-0003-3608-8860
Vlast oraz jej modyfikacje, czyli fenomen czeskiej tożsamości narodowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.148-164

Jerzy Grzybowski, https://orcid.org/0000-0002-7359-487X
W poszukiwaniu własnej tożsamości religijnej. Organizacja życia religijnego uchodźców – Białorusini w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1951
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.110-132

Leszek Szaruga, https://orcid.org/
Wojna rosyjsko-ukraińska a tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559283.pp.46-60


Zamknij
Jplayer
pixel