Information about a product
Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi - pdf

Click to zoom

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym, oprócz osadzenia w różnorodnych ramach koncepcyjnych i teoretycznych, autorka pokazuje wyniki badań zarówno światowych, jak i polskich badaczy, a także próbuje dokonać pewnych podsumowań. Tam, gdzie polski... czytaj więcej

Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi - pdf

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Publisher: PWE [eng]
availability:
status_icon
Available
99.90 / 1egz.
In stock
Publication language:
polski
Edition:
1
Format:
pdf
ISBN/ISSN:
978-83-208-2615-9
DRM:
Tak
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym, oprócz osadzenia w różnorodnych ramach koncepcyjnych i teoretycznych, autorka pokazuje wyniki badań zarówno światowych, jak i polskich badaczy, a także próbuje dokonać pewnych podsumowań. Tam, gdzie polski trzeci sektor jest nieco odmienny, pokazuje w szczególności owe różnice, jak również wyjaśnia ich przyczyny. W każdym rozdziale Czytelnik znajdzie także różne konkretne przykłady zachodzących procesów i zjawisk w organizacjach pozarządowych lub w ich otoczeniu, które przybliżają omawiane zagadnienia. W pierwszym rozdziale omówiono zmiany, jakie zaszły w ostatnich trzydziestu latach w rozumieniu, czym są organizacje pozarządowe, oraz przedstawiono dowody ich stopniowej hybrydyzacji. W drugim rozdziale omówiono światowe megatrendy, które wpływają na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i transformują je. Dużo uwagi poświęcono także procesom upodabniania się organizacji pozarządowych do przedsiębiorstw. Trzeci rozdział dotyczy przede wszystkim tradycyjnych funkcji pełnionych przez organizacje pozarządowe. Prezentuje także zmiany w realizacji tych funkcji. Rozdział czwarty poświęcono w całości dysfunkcjom i nieprawidłowościom zarządzania organizacjami pozarządowym. Rozdział piąty dotyczy zmagania się organizacji z paradoksami. Na koniec rozdziału autorka przybliża dwa dominujące w literaturze przedmiotu modele radzenia sobie z paradoksami w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Monografia jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do badaczy trzeciego sektora, jego liderów, ale także wszystkich tych, którym nie jest obca troska o rozwój i powodzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, trzeci sektor, wyzwania, zmagania i paradoksy, teoria krytyczna
Zobacz również
Gospodarka światowaGospodarka światowaMatera Rafał, Skodlarski Janusz
89,00 zł   80,10 zł
Historia ustroju w PolsceHistoria ustroju w PolsceKallas Marian
109,00 zł   98,10 zł
pixel