Information about a product

Przegląd Humanistyczny 2015/3 (450) – PDF

Redakcja naukowa Roman Chymkowski, Lech M. Nijakowski
Name of the series / journal: Przegląd Humanistyczny
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2015
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
0033-2194
Number of page:
214
Size of the file:
1,65 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii i językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

pixel