Information about a product
Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, M−Ż − EBOOK

Click to zoom

Część druga (M−Ż) tomu drugiego "Portetów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku... czytaj więcej

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, M−Ż − EBOOK

Redakcja naukowa Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski
Name of the series / journal: Monumenta Universitatis Varsoviensis
Date of realise: 2016-05-13
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2016
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2361-1
EAN:
9788323523611
Number of page:
450
Size of the file:
3,29 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611
Monumenta Universitatis Varsoviensis Część druga (M−Ż) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku.

Początek tego przedziału czasowego to okres organizacji uczelni. Kadrę odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego stanowili początkowo członkowie warszawskiego środowiska naukowego, wykładowcy ośrodków akademickich Galicji, a także Polacy pracujący jako profesorowie w różnych uczelniach europejskich. Byli to ludzie urodzeni w ostatnich dekadach XIX wieku, którzy uzyskali wykształcenie na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, na polskojęzycznych uczelniach Galicji, a także na uniwersytetach w Rosji i innych państwach europejskich. Większość profesorów miała już za sobą bogatą karierę naukową, dla niektórych praca w odrodzonej stołecznej uczelni była ostatnim, niedługim etapem życia.

W dwudziestoleciu międzywojennym profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego często pełnili także ważne funkcje państwowe, byli posłami, senatorami, ministrami – jednak w prezentowanych tekstach na pierwszy plan zawsze wysuwa się ich działalność naukowa i akademicka.

Tom drugi "Portretów Uczonych" zawiera 97 esejów. Podobnie jak w tomie pierwszym także tu zostały zamieszczone artykuły opublikowane już dawniej z innych okazji. Ich autorami często byli wybitni uczeni, o których działalności na Uniwersytecie Warszawskim będzie mowa w tomie trzecim "Portretów Uczonych". Mamy więc na przykład esej Jerzego Pniewskiego o Stefanie Pieńkowskim, Władysława Tatarkiewicza o Zygmuncie Batowskim czy Witolda Doroszewskiego o Janie Baudouinie de Courtenay. Teksty pisane przez uczniów są świadectwem ciągłości pokoleniowej w społeczności Uniwersytetu: młodzi badacze z czasem sami stali się znanymi naukowcami, mistrzami dla kolejnych generacji.

Trzeba zaznaczyć, że życie i działalność nauczycieli akademickich nie trzymają się ściśle ram czasowych 1915−1945 ustalonych dla tego tomu, dlatego też znalazło się w nim wielu profesorów, którzy przeżyli wojnę, kontynuując pracę naukową i dydaktyczną po 1945 roku. Z kolei tom trzeci obejmuje także eseje o profesorach rozpoczynających swą karierę na UW w okresie międzywojennym.

Trzy tomy "Portretów Uczonych" (podzielone na sześć części) zawierają teksty o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Bohaterowie esejów są związani ze wszystkimi dziedzinami nauki reprezentowanymi na Uniwersytecie Warszawskim: humanistycznymi, społecznymi, ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i artystycznymi. Wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji. Warto zaznaczyć, że lista uczonych ograniczona jest do osób nieżyjących.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, A−Ł

See other books in the series: Monumenta Universitatis Varsoviensis »

Marian Plezia, https://orcid.org/
ALEKSANDER TURYN 1900–1981
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.324-333

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
ALFRED SOKOŁOWSKI 1849–1924
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.264-271

Adrian Antoniewicz, https://orcid.org/
Edyta Kopp , https://orcid.org/
ANTONI JOZEF ŚMIESZEK 1881–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.290-297

Duda Roman,
ANTONI PRZEBORSKI 1871–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.134-139

Lidia Winniczuk, https://orcid.org/
GUSTAW PRZYCHOCKI 1884–1947
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.140-147

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
HENRYK NUSBAUM 1849–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.78-89

Grządziel Karolina,
JAN MAZURKIEWICZ 1871–1947
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.28-33

Tomasz Majewski,
JAN TUR 1875–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.316-323

Grządziel Karolina,
JAN ZALESKI 1869–1932
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.390-393

Choińska-Mika Jolanta,
JÓZEF JAN SIEMIEŃSKI 1882–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.216-229

Stanisław Grodziski, https://orcid.org/
Jerzy Malec, https://orcid.org/
JÓZEF RAFACZ 1890–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.158-167

Zdzisłąw Libera, https://orcid.org/
JÓZEF UJEJSKI 1883–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.334-343

Grządziel Karolina,
KAZIMIERZ BRUNO RZĘTKOWSKI 1870–1924
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.184-189

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
KAZIMIERZ NOISZEWSKI 1859–1930
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.68-77

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 1878–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.100-107

Duda Roman,
KAZIMIERZ ŻORAWSKI 1866–1953
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.416-421

Andrzej Kojder,
LEON PETRAŻYCKI 1867–1931
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.108-119

Ryszard W. Gryglewski , https://orcid.org/
LUDWIK ZEMBRZUSKI 1871–1962
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.394-405

Joanna Żurowska,
MAURYCY MANN 1880–1932
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.18-27

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
MIECZYSŁAW MICHAŁOWICZ 1876–1965
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.40-51

Krzysztof PIlarczyk, https://orcid.org/
Stanisław Szczur, https://orcid.org/
MOJŻESZ SCHORR 1874–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.206-215

Jastrzębowska Elżbieta,
PAWEŁ STYGER 1887–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.272-281

Schmidt-Pospuła Maria,
ROMAN FRANCISZEK HENRYK NITSCH 1873–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.58-67

Tomasz Majewski,
ROMAN POPLEWSKI 1894–1948
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.128-133

B. Łomzanin (Bohdan Winiarski), https://orcid.org/
Tadeusz Brzeski, https://orcid.org/
ROMAN RYBARSKI 1887–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.174-183

Halina Lichocka,
STANISŁAW JAN IGNACY PRZYŁĘCKI 1891–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.148-157

Marek Stępisiewicz, https://orcid.org/
STANISŁAW JÓZEF THUGUTT 1862–1956
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.298-307

Duda Roman,
STANISŁAW SAKS 1897–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.190-195

Arnold Kunst, https://orcid.org/
STANISŁAW SCHAYER 1899–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.196-205

Andrzej Sieczkowski, https://orcid.org/
STANISŁAW SŁOŃSKI 1879–1959
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.244-253

Bronisław Wieczorkiewicz, https://orcid.org/
STANISŁAW SZOBER 1879–1938
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.282-289

Joanna Żurowska,
STANISŁAW WĘDKIEWICZ 1888–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.362-371

Duda Roman,
STEFAN MAZURKIEWICZ 1888–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.34-39

Jerzy Pniewski, https://orcid.org/
STEFAN PIEŃKOWSKI 1883–1953
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.120-127

Włodzimierz Lengauer,
TADEUSZ WAŁEK-CZERNECKI 1889–1949
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.344-353

Olszaniec Włodzimierz, http://orcid.org/0000-0001-5468-0767
TADEUSZ ZIELIŃSKI 1859–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.406-415

Władysław T. Kulesza, https://orcid.org/
WACŁAW MAKOWSKI 1880–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.10-17

Tomasz Majewski,
WACŁAW ROSZKOWSKI 1886–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.168-173

Józef Hurwic, https://orcid.org/
WACŁAW SIERPIŃSKI 1882–1969
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.230-243

Stanisław Herbst, https://orcid.org/
WACŁAW TOKARZ 1873–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.308-315

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
WITOLD EUGENIUSZ ORŁOWSKI 1874–1966
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.90-99

Duda Roman,
WŁADYSŁAW NIKLIBORC 1899–1948
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.52-57

Maria Wierzbicka,
WŁADYSŁAW SMOLEŃSKI 1851–1926
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.254-263

Olszaniec Włodzimierz, http://orcid.org/0000-0001-5468-0767
WŁADYSŁAW WITWICKI 1878–1948
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.372-381

Wójcik Zbigniew,
Jan Parafiniuk,
ZYGMUNT SZCZEPAN WEYBERG 1872–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.354-361

Tomasz Majewski,
ZYGMUNT WÓYCICKI 1871–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.382-389

Zamknij
Jplayer
pixel