Information about a product
Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa – EBOOK

Click to zoom

A collection of articles based on materials obtained during ethnographical fieldwork in Lelów and neighbouring towns. The authors describe activities connected to the construction of local heritage, analysing them in the broader context of the memory... czytaj więcej

Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa – EBOOK

Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Zatorskiej
Name of the series / journal: Badania etnograficzne
Scientific editor: Zatorska Magdalena
Date of realise: 2019-03-13
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2018
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3621-5
EAN:
9788323536215
Number of page:
172
Size of the file:
7,34 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960
Lelów inhabitants, Poles, Jews. Ethnographical studies in constructing local heritage

A collection of articles based on materials obtained during ethnographical fieldwork in Lelów and neighbouring towns. The authors describe activities connected to the construction of local heritage, analysing them in the broader context of the memory of Lelów’s past and its inhabitants, the memory of the Jewish community and the Holocaust, as well as in relation to the experiences of the interviewees resulting from contact with the Hasids who visit Lelów contemporarily.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Keywords: Polish countryside heritage, food anthropology, food heritage, Jews, Hasids, local heritage, Lelów.

See other publications from the series: Badania etnograficzne »

Weronika Kwiatkowska, https://orcid.org/0000-0001-7094-040X
(Od)grywanie żydowskości. Muzyka jako narzędzie konstruowania tożsamości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.43-54

Anna Greszta, https://orcid.org/0000-0001-5747-2277
„Ja tu tylko patrzę”. Pielgrzymi, obserwatorzy, gapie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.55-66

Aleksandra Domaradzka,
„Lelów zasługuje na Izbę Pamięci”. Konstruowanie lokalnego dziedzictwa: Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.123-140

Jacek Wajszczak, https://orcid.org/0000-0001-5369-5553
„Scenka powstańcza taka będzie!” Inscenizacja bitwy pod Mełchowem
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.141-154

Antonina Stasiuk,
„Stało się, jak się stało”. Cicha pamięć o zagładzie żydowskich mieszkańców Lelowa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.82-93

Magdalena Zatorska,
Ciulim lelowski jako lokalne dziedzictwo jedzeniowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.35-42

Agnieszka Gwiazdowicz,
Cmentarze żydowskie w Lelowie jako miejsca (nie)pamięci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.94-110

Tomasz Chwałek, https://orcid.org/0000-0001-7836-5411
Lelowianie patrzą na ohel
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.111-122

Urszula Borkowska,
Lelowskie figury pamięci zbiorowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.67-81

Magdalena Zatorska,
Wstęp
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.9-25

Karolina Listoś,
Znaczenia i praktyki wokół ciulimu lelowskiego. Tradycja, tożsamość, smak
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.26-34

Zamknij
Jplayer
pixel