Information about a product
Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem – EBOOK

Click to zoom

The author presents the directions of changes in proceedings dealing with convicts for crimes committed in connection with addiction. He presents the evolution of security measures applied to these types of perpetrators, and assesses the accuracy... czytaj więcej

Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem – EBOOK

Maciej Tygielski
Date of realise: 2018-08-30
Place and year of publication: Warszawa 2018
availability:
Available
39,00 zł
12.00 / 1egz.
You save 69% (27,00 zł).
Out Of Stock
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2018
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3464-8
EAN:
9788323534648
Number of page:
268
Size of the file:
2,14 MB
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534648
Medicinal security measures applicable to addicted offenders

The author presents the directions of changes in proceedings dealing with convicts for crimes committed in connection with addiction. He presents the evolution of security measures applied to these types of perpetrators, and assesses the accuracy of the adopted statutory solutions.

Keywords: criminal law, precautionary measures, medicalization of law, the relationship between an action and an addiction, forced addiction treatment, deprivation of liberty for an indefinite period.

See similar publications in the field of legal science »

Zagadnienie badawcze zostało opracowane kompleksowo, a było to niełatwe. Jest ono nadzwyczaj ważne zarówno dla nauki prawa karnego, jak i szerzej, dla nauk o politykach publicznych, a w szczególności polityki kryminalnej. […] Bardzo interesujące są wnioski wynikające z badań aktowych, w tym zaobserwowana regionalność stosowania przez sądy dawnego art. 96 k.k., wadliwe wykonanie, marginalizowanie zarówno na etapie wykonawczym, jak i w ogólnej polityce karania.
Z recenzji dr. hab. Adama Redzika, prof. UW

Praca autorstwa M. Tygielskiego […] jest interesującym opracowaniem naukowym z zakresu prawa karnego i polityki kryminalnej. Wypełnia ono lukę w tej dziedzinie, istniejącą przez lata […]. Jak słusznie zauważa Autor, nie może także zyskać akceptacji sytuacja, w której merytoryczna kontrola sądu nad opiniowaniem przez biegłego sprowadza się do powtórzenia konkluzji eksperckich. Niezależnie od wyników badań aktowych Autor wskazuje na niebezpieczeństwo związane z nieoznaczonością sankcji: jeśli skazany ma być przede wszystkim leczony, to kwestia proporcjonalności reakcji karnej schodzi na plan dalszy. Wyrok praktycznie nieoznaczony, który przesuwa na przyszłość rozstrzygnięcie o końcu kary-terapii, może stać się wyrokiem niesprawiedliwym – nieadekwatnym do stopnia zawinienia i charakteru popełnionego czynu, naruszającym zasadę równości wobec prawa. Zarówno przeprowadzona analiza dogmatyczna, jak i wyniki badań aktowych stanowią poparcie tez Autora. […] [R]ecenzowana praca […] stanowi ważne i wartościowe opracowanie z zakresu nauki polityki kryminalnej.
Z recenzji dr Barbary Błońskiej

Maciej Tygielski – urodził się w 1984 roku w Warszawie. W 2008 roku obronił pracę magisterską „Stanisław Walczak, promotor polskich reform więziennych w latach 1956–1969” i podjął pracę w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W 2012 roku uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień magistra prawa na podstawie pracy „Kara ograniczenia wolności. Współczesny obraz na podstawie orzecznictwa wybranych sądów”.

W swych badaniach koncentrował się na historii więziennictwa polskiego oraz zagadnieniach prawa i polityki penitencjarnej. Uczestniczył m.in. w programie badawczym „Przeszłość i perspektywy rozwojowe polityki penitencjarnej”, którego efektem była publikacja Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957–1969 (red. wspólnie z Michałem Porowskim), w której zamieścił dwa artykuły: Stanisław Walczak (1913–2002). Szkic biograficzny i Reformy więzienne doby „małej stabilizacji” (wspólnie z Agnieszką Bieńkowską).

Opracował także życiorysy czterech penitencjarystów (Stanisława Patka, Walentego Piotra Miklaszewskiego, Bronisława Wróblewskiego i Stanisława Walczaka), które ukażą się w opracowywanym w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej UW „Poczcie polskich penitencjarystów”. Jest również autorem artykułu na temat horyzontów i współczesnych trendów w polityce kryminalnej, zamieszczonym w zbiorze „Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej” (WUW 2016).

W 2018 roku Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień doktora nauk prawnych.

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej został powołany do życia w październiku 1962 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z inicjatywy Profesora Stanisława Walczaka. Był to pierwszy w Polsce ośrodek naukowo-badawczy zajmujący się problematyką więziennictwa, usytuowany w strukturach uniwersyteckich. W ten sposób spełnił się postulat wielu pokoleń penitencjarystów, którzy od połowy XIX wieku usilnie zabiegali o nadanie tej dziedzinie wiedzy rangi samodzielnej dyscypliny naukowej oraz wprowadzenie jej do grona nauk humanistycznych i programów kształcenia akademickiego. Niespełna trzy lata później Zakład o tej samej nazwie został erygowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, również staraniem Profesora Stanisława Walczaka, który był nie tylko jego kierownikiem, lecz także nauczycielem i patronem wykształconej na wyższych uczelniach generacji penitencjarystów. W 1972 roku Zakład wszedł w skład nowo powołanego wtedy w Uniwersytecie Warszawskim Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, z którym Maciej Tygielski związany był przez cały okres swojej dotychczasowej pracy akademickiej.

Zobacz również
Polecane
Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia – PDF
Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia – PDFErickson Carlton K.
  • The author presents the biological determinants of the development of addictions. He discusses changes in the brain of addicted people and defines the causes of addiction from the perspective of neurobiology. The author indicates methods of treatment
35,00 zł   12,00 zł
Details
Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu - epub
Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu - epubCierpiałkowska Lidia
  • Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu jest opracowaniem prezentującym współczesną wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu, pochodzącą z badań naukowych i obserwacji klinicznych. Wiedza naukowa jest bogato ilustrowana wypowiedziami pacjentów uczestni
49,00 zł
Details
Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej (PDF)
Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej (PDF)Płatek Monika
  • Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie
57,75 zł   12,00 zł
Details
Zamknij
Jplayer
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel