Information about a product
Studia Iuridica, nr 85. 30 lat reaktywowanego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Click to zoom

Przypadający w tym roku jubileusz reaktywowania samorządu terytorialnego stwarza dobrą okazję do refleksji nad rozwojem tej struktury, dotychczasowymi doświadczeniami z nią związanymi oraz nad dzisiejszymi problemami, jak również perspektywami... czytaj więcej

Studia Iuridica, nr 85. 30 lat reaktywowanego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Redaktor naczelny Tomasz Giaro
Name of the series / journal: Studia Iuridica
Date of realise: 2021-04-06
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2020
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4909-3 / 2544-3135
EAN:
9788323549093
Number of page:
300
Method of publication:
PDF
Size of the file:
3,14 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
Przypadający w tym roku jubileusz reaktywowania samorządu terytorialnego stwarza dobrą okazję do refleksji nad rozwojem tej struktury, dotychczasowymi doświadczeniami z nią związanymi oraz nad dzisiejszymi problemami, jak również perspektywami na przyszłość.

W Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW zrodził się pomysł przygotowania specjalnego tomu czasopisma "Studia Iuridica", który stałby się forum wypowiedzi zainteresowanych tematem naukowców zarówno z Wydziału Prawa i Administracji, jak i z innych ośrodków akademickich. Prezentowana publikacja stanowi plon tego przedsięwzięcia. Numer z założenia utrzymany jest w konwencji otwartej, stąd też pozostawiono Autorom swobodę wyboru konkretnej tematyki tekstów.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel