Information about a product
Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. W 30. rocznicę uzyskania przez Białoruś niepodległości – EBOOK

Click to zoom

The presented collective monograph aims to introduce the readers to socio-political and cultural aspects of the formation of Belarusian national identity throughout the centuries. It shows the main problems faced by the Belarusians searching for their own... czytaj więcej

Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. W 30. rocznicę uzyskania przez Białoruś niepodległości – EBOOK

Redakcja naukowa: Joanna Getka, Jerzy Grzybowski
Name of the series / journal: Interkulturowość Europy Środkowo-Wschodniej
Date of realise: 2021-12-06
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2021
Publication language:
polski
,
białoruski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5306-9
EAN:
9788323553069
Number of page:
220
Size of the file:
1,02 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987
Belarusian Identity: Past Experiences and Present Challenges. On the 30th Anniversary of the Restoration of Belarusian Independence

The presented collective monograph aims to introduce the readers to socio-political and cultural aspects of the formation of Belarusian national identity throughout the centuries. It shows the main problems faced by the Belarusians searching for their own path of civilizational development on the borderland between the cultures of the broadly understood East and West.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Keywords: Belarus, Belarusian identity, Belarusian culture, history and present day of Belarus, Polish-Belarusian relations.

Viktar Korbut, https://orcid.org/0000-0001-6848-1160
Adliustravannie miesca i roli bielaruskaj movy u sistemie adukacyi jak faktaru farmiravannia nacyjanaĺnaj identyčnasci u publicystycy haziety “Nasza Niwa” (“Naša Niva”) u 1906–1907 hadach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.56-74

Siarhiej Šabieĺcau, https://orcid.org/
Bielaruskaja kuĺtura jak eliemient bielaruskaj identyfikacyi imihrantau u Arhiencinie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.138-156

Natallia Hardzijenka, https://orcid.org/
Dziejnasć Bielaruskaha instytutu navuki i mastactva (Ńju-Jork) pa zachavanni i pašyrenni bielaruskaj nacyjanaĺnaj identyčnasci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.127-137

Marianna Julia Koźmińska, https://orcid.org/
Elementy białoruskiej kultury muzycznej jako źródło wiedzy historycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.202-217

Aliaksandr Hužalouski, https://orcid.org/
Farmavannie bielaruskaha panteona u pieryjad chruščouskaj adlihi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.75-91

Viačaslau Švied, https://orcid.org/
Francišak Bahuševič – ideolah bielaruskaj nacyjanaĺnaj idei?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.43-55

Radosław Kaleta, https://orcid.org/0000-0001-6892-9332
Język białoruski – stan obecny i perspektywy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.157-177

Joanna Getka, https://orcid.org/0000-0001-5857-7257
My vyjšli na vulicu znianacku tak…Muzyka jako narzędzie budowania białoruskiej tożsamości oporu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.178-201

Jerzy Grzybowski, https://orcid.org/0000-0002-7359-487X
Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe życia narodowego Białorusinów w Łatgalii podczas okupacji niemieckiej (1941–1944)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.92-126

Mironowicz Antoni, https://orcid.org/0000-0001-7856-2191
Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej w XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.27-42


Zamknij
Jplayer
pixel