Information about a product
Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia - PDF

Click to zoom

W monografii przedstawiono charakterystykę procesu deformacji wybranych skał klastycznych polskiej części fliszu karpackiego w złożonym stanie naprężenia. W skałach tego regionu obserwuje się powiązania geomechaniczno-tektoniczne wynikające z nieodległych... czytaj więcej

Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia - PDF

Paweł Łukaszewski
Place and year of publication: Warszawa 2013
availability:
status_icon
Available
39,00 zł
14.00 / 1egz.
You save 64% (25,00 zł).
In stock
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2013
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-1976-8
EAN:
9788323519768
Number of page:
221
Size of the file:
61,78 MB
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323519768
W monografii przedstawiono charakterystykę procesu deformacji wybranych skał klastycznych polskiej części fliszu karpackiego w złożonym stanie naprężenia. W skałach tego regionu obserwuje się powiązania geomechaniczno-tektoniczne wynikające z nieodległych w czasie geologicznym ruchów fałdowych, formujących struktury powstałe na skutek kruchego pękania oraz tworzące się w wyniku długotrwałych odkształceń. Procesy takie modelowano w laboratorium w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania przy zastosowaniu komór trójosiowych.

Prezentowane wyniki mają istotne znaczenie praktyczne w zastosowaniach geotechnicznych w budownictwie podziemnym, m.in. przy adaptacji podziemnych wyrobisk górniczych na cele magazynowe. Działania te wymagają szerokiej wiedzy o mechanizmach niszczenia skał i parametrach geomechanicznych, co jest przedmiotem niniejszej pracy.

Publikacja adresowana jest do studentów, badaczy i specjalistów w dziedzinie geomechaniki, ale także geologii strukturalnej, tektoniki i tektonofizyki.

Paweł Łukaszewski – adiunkt w Zakładzie Geomechaniki Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z właściwościami wytrzymałościowo-odkształceniowymi skał oraz zróżnicowaniem procesu deformacji ośrodków skalnych w warunkach jednoosiowego i trójosiowego stanu naprężenia. Współautor serii monograficznej składającej się z 12 tomów, poświęconej geomechanicznej charakterystyce skał Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał Polski. Uczestniczył w realizacji 8 projektów badawczych KBN/MNiSW oraz w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, opinii i ekspertyz z zakresu geologii inżynierskiej i naftowej oraz budownictwa.

Praca zawiera bardzo wartościowe naukowo wyniki badań właściwości fizycznych, w tym odkształceniowych i wytrzymałościowych fliszu karpackiego.
Dr hab. Mirosława Bukowska, prof. Głównego Instytutu Górnictwa

Praca jest bardzo wartościową monografią. Prezentuje oryginalne i bardzo interesujące, nie tylko jakościowe, ale również ilościowe, wyniki badań doświadczalnych charakterystyk deformacyjnych piaskowców fliszowych. Przedstawione w pracy wyniki są uzyskane na drodze systematycznych rozważań i badań oraz poddane analizie w funkcji parametrów/miar strukturalnych badanych skał.
Dr hab. inż. Dariusz Łydżba, prof. Politechniki Wrocławskiej
pixel