Information about a product
Studia Iuridica, nr 60. Collective Labour Law – PDF

Click to zoom

Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie... czytaj więcej

Studia Iuridica, nr 60. Collective Labour Law – PDF

Redakcja naukowa Łukasz Pisarczyk, Jakub Stelina
Name of the series / journal: Studia Iuridica
Scientific editor: Pisarczyk Łukasz, Stelina Jakub
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2015
Publication language:
angielski
ISBN/ISSN:
0137-4346
Number of page:
294
Size of the file:
2,62 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Keywords: labour law, collective labour disputes, union freedom, social dialogue, collective labour agreements, union operation, sector employees, right of association, trade unions, Constitutional Tribunal, collective redundancies, trade union officials, Constitution of the Republic of Poland, right to strike, european law, worker’s participation prospects.

See the journal's website: Studia Iuridica »

pixel