Information about a product
Civilians in contemporary armed conflicts. Rafał Lemkin’s heritage - EBOOK

Click to zoom

Report after the conference 'Civilians in contemporary armed conflicts. Rafał Lemkin Heritage ”co-organized by the University of Warsaw, Lviv National University Ivan Franko and the Foundation for Polish-German Cooperation in Lviv... czytaj więcej

Civilians in contemporary armed conflicts. Rafał Lemkin’s heritage - EBOOK

Pod redakcją naukową Agnieszki Bieńczyk-Missali
Scientific editor: Bieńczyk-Missala Agnieszka
Place and year of publication: Warszawa 2017
availability:
status_icon
Available
39,00 zł
14.00 / 1egz.
You save 64% (25,00 zł).
In stock
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2017
Publication language:
polski
,
ukraiński
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2716-9
EAN:
9788323527169
Number of page:
328
Size of the file:
1,78 MB
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084
The volume presents the proceedings of the international conference on Rafał Lemkin’s Heritage organized in Lviv by the University of Warsaw, the University of Lviv and the Foundation for Polish-German Cooperation. Lemkin’s life-long commitment to the struggle for the dignity of individuals, groups and nations was the key message of the conference attended by international experts. The keynote paper on Rafał Lemkin’s Concept of Genocide was delivered by Professor Adam Rotfeld, former Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Rafał Lemkin, a distinguished jurist and one of the most impressive figures of the 20th century, coined the word ‘genocide’ and initiated the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. His ideas had a lasting impact on international protection of human rights, international humanitarian law and international criminal law and are reflected in The Responsibility to Protect norm which entails the prevention of mass atrocity crimes. Lemkin’s work continues to inspire the international community in their efforts to protect individuals and nations.

Keywords: struggle for the dignity of individuals, struggle for the dignity of groups, struggle for the dignity of nations, genocide, crime of genocide, international protection of human rights, international humanitarian law, international criminal law, mass atrocity crimes, protect individuals, protect nations

Hans-Joachim Heintze, https://orcid.org/
Dostęp do ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych a zasady humanitaryzmu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.85-88

Patrycja Grzebyk, https://orcid.org/
Dylematy związane ze statusem osoby cywilnej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.53-58

Kostiantyn Sawczuk, https://orcid.org/
Holodomor – ludobójstwo na Ukrainie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.47-52

Adam Redzik, https://orcid.org/
Ihor Zeman, Mistrzowie Rafała Lemkina – lwowska szkoła prawa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.31-46

Mykola Gnatovskyy, https://orcid.org/
Ludność cywilna podczas konfl iktów zbrojnych: orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.67-70

Vladimir D. Vardanyan, https://orcid.org/
Ludobójstwo Ormian i jego wpływ na rozwój koncepcji Rafała Lemkina
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.41-46

Adam Daniel Rotfeld, https://orcid.org/
Ludobójstwo w koncepcji Rafała Lemkina
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.21-30

Vitalii Gutnyk, https://orcid.org/
Międzynarodowe trybunały karne i wzmocnienie ochrony ludności cywilnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.71-74

Marek Madej, https://orcid.org/
Militaryzacja pomocy humanitarnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.89-94

Ivan Horodyskyy, https://orcid.org/
Ochrona ludności cywilnej i koncepcja odpowiedzialności za ochronę: rola Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.75-80

Gilad Ben-Nun, https://orcid.org/
Od Aleppo do Musa Dagh: podobieństwa między wygnaniem Ormian i Syryjczyków w świetle dzielącego je stulecia (1915-2015)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.101-108

Agnieszka Bieńczyk-Missala, https://orcid.org/
Prewencja masowych zbrodni w Organizacji Narodów Zjednoczonych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.81-84

Volodymyr Lysyk, https://orcid.org/
Problem z defi nicją pojęcia „osoba cywilna” w prawie międzynarodowym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.59-66

Wieruszewski Roman, https://orcid.org/
Wnioski z konfliktów w byłej Jugosławii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.95-100

Philippe Sands, https://orcid.org/
Wpływ lwowskiej szkoły prawa na rozwój prawa międzynarodowego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527084.pp.37-40

pixel