Information about a product
Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, A−Ł − EBOOK

Click to zoom

Część pierwsza (A−Ł) tomu drugiego "Portetów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku... czytaj więcej

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, A−Ł − EBOOK

Redakcja naukowa Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski
Name of the series / journal: Monumenta Universitatis Varsoviensis
Date of realise: 2016-05-13
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2016
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2337-6
EAN:
9788323523376
Number of page:
498
Size of the file:
3,53 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376
Monumenta Universitatis Varsoviensis Część pierwsza (A−Ł) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku.

Początek tego przedziału czasowego to okres organizacji uczelni. Kadrę odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego stanowili początkowo członkowie warszawskiego środowiska naukowego, wykładowcy ośrodków akademickich Galicji, a także Polacy pracujący jako profesorowie w różnych uczelniach europejskich. Byli to ludzie urodzeni w ostatnich dekadach XIX wieku, którzy uzyskali wykształcenie na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, na polskojęzycznych uczelniach Galicji, a także na uniwersytetach w Rosji i innych państwach europejskich. Większość profesorów miała już za sobą bogatą karierę naukową, dla niektórych praca w odrodzonej stołecznej uczelni była ostatnim, niedługim etapem życia.

W dwudziestoleciu międzywojennym profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego często pełnili także ważne funkcje państwowe, byli posłami, senatorami, ministrami – jednak w prezentowanych tekstach na pierwszy plan zawsze wysuwa się ich działalność naukowa i akademicka.

Tom drugi "Portretów Uczonych" zawiera 97 esejów. Podobnie jak w tomie pierwszym także tu zostały zamieszczone artykuły opublikowane już dawniej z innych okazji. Ich autorami często byli wybitni uczeni, o których działalności na Uniwersytecie Warszawskim będzie mowa w tomie trzecim "Portretów Uczonych". Mamy więc na przykład esej Jerzego Pniewskiego o Stefanie Pieńkowskim, Władysława Tatarkiewicza o Zygmuncie Batowskim czy Witolda Doroszewskiego o Janie Baudouinie de Courtenay. Teksty pisane przez uczniów są świadectwem ciągłości pokoleniowej w społeczności Uniwersytetu: młodzi badacze z czasem sami stali się znanymi naukowcami, mistrzami dla kolejnych generacji.

Trzeba zaznaczyć, że życie i działalność nauczycieli akademickich nie trzymają się ściśle ram czasowych 1915-1945 ustalonych dla tego tomu, dlatego też znalazło się w nim wielu profesorów, którzy przeżyli wojnę, kontynuując pracę naukową i dydaktyczną po 1945 roku. Z kolei tom trzeci obejmuje także eseje o profesorach rozpoczynających swą karierę na UW w okresie międzywojennym.

Trzy tomy "Portretów Uczonych" (podzielone na sześć części) zawierają teksty o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Bohaterowie esejów są związani ze wszystkimi dziedzinami nauki reprezentowanymi na Uniwersytecie Warszawskim: humanistycznymi, społecznymi, ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i artystycznymi. Wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji. Warto zaznaczyć, że lista uczonych ograniczona jest do osób nieżyjących.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, M−Ż

See other books in the series: Monumenta Universitatis Varsoviensis »Stefan Kozak,
ALEKSANDER ŁOTOCKI 1870–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.478-485

Tomasz Majewski,
ALFRED LITYŃSKI 1880–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.442-449

Andrzej Śródka,
ANTONI GLUZIŃSKI 1856–1935
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.228-233

Cecylia Leszczyńska,
ANTONI PAWEŁ KOSTANECKI 1866–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.380-385

Tomasz Majewski,
BOLESŁAW HRYNIEWIECKI 1875–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.286-293

Zofia Sokolewicz, https://orcid.org/0000-0003-4876-5945
CEZARIA ANNA BAUDOUIN DE COURTENAY-VASMER-EHRENKREUTZ--JĘDRZEJEWICZOWA 1885–1967
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.72-81

Józef Hurwic, https://orcid.org/
CZESŁAW BIAŁOBRZESKI 1878–1953
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.112-123

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
DOWMONT FRANCISZEK GIEDROYĆ 1860–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.214-227

Tomasz Majewski,
EDWARD LOTH 1884–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.450-457

Tomasz Kozłowski, https://orcid.org/
EUGENIUSZ JARRA 1881–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.330-333

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
FRANCISZEK KRZYSZTAŁOWICZ 1868–1931
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.394-405

Mieczysław Wallis, https://orcid.org/
HENRYK ELZENBERG 1887–1967
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.204-213

Witold Wołodkiewicz, https://orcid.org/
IGNACY KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKI 1864–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.368-379

Ireneusz Walaszczyk, https://orcid.org/
JAN LEWIŃSKI 1876–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.434-441

Duda Roman,
JAN ŁUKASIEWICZ 1878–1956
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.486-493

Wojciech Doroszewicz,
Henryk Ułaszyn, https://orcid.org/
JAN NIECISŁAW BAUDOUIN DE COURTENAY 1845–1929
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.82-93

Anna Kutrzeba-Pojnarowa, https://orcid.org/
JAN STANISŁAW BYSTROŃ 1892–1964
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.152-161

Tomasz Majewski,
JÓZEF EJSMOND (EISMOND 1862–1937)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.198-203

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
JÓZEF POLIKARP BRUDZIŃSKI 1874–1917
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.134-141

Zygmunt Nagórski, https://orcid.org/
KAROL LUTOSTAŃSKI 1880–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.458-465

Tomasz Majewski,
KAZIMIERZ BIAŁASZEWICZ 1882–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.104-111

Halina Lichocka,
KAZIMIERZ JABŁCZYŃSKI 1869–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.294-305

Tomasz Majewski,
KONSTANTY JANICKI 1876–1932
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.316-323

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
LEON KRYŃSKI 1866–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.386-393

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
LUDWIK HIRSZFELD 1884–1954
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.274-285

Leon Wasilewski, https://orcid.org/
LUDWIK KRZYWICKI 1859–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.406-415

Maurycy Horn, https://orcid.org/
MAJER BAŁABAN 1877–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.52-59

Stefan Kieniewicz, https://orcid.org/
MARCELI HANDELSMAN 1882–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.264-273

Krzysztof Ziołkowski, https://orcid.org/
MICHAŁ KAMIEŃSKI 1879–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.334-343

Halina Lichocka,
MIECZYSŁAW CENTNERSZWER 1874–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.162-171

Stanisław Zwolski,
MIECZYSŁAW FERDYNAND KONOPACKI 1880–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.354-361

Rafał Habielski, https://orcid.org/
OSKAR HALECKI 1891–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.254-263

Duda Roman,
SAMUEL DICKSTEIN 1851–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.188-197

Cecylia Leszczyńska,
STANISŁAW GRABSKI 1871–1949
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.234-245

Aleksander Gieysztor, https://orcid.org/
STANISŁAW KĘTRZYŃSKI 1876–1950
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.344-353

Katarzyna Ostaszewska, https://orcid.org/
STANISŁAW LENCEWICZ 1889–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.416-425

Duda Roman,
STANISŁAW LEŚNIEWSKI 1886–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.426-433

Halina Lichocka,
STANISŁAW LUDWIK FILIP BĄDZYŃSKI 1862–1929
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.94-103

Maria Lewicka,
Stepan Ivanyk,
STEFAN BALEY 1885–1952
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.40-51

Tomasz Majewski,
STEFAN KOPEĆ 1888–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.362-367

Stanisław Ossowski, https://orcid.org/
Tomasz Nałęcz, https://orcid.org/
STEFAN ZYGMUNT CZARNOWSKI 1879–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.172-187

Andrzej Zahorski, https://orcid.org/
SZYMON ASKENAZY 1865–1935
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.26-35

Cecylia Leszczyńska,
TADEUSZ BRZESKI 1884–1958
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.142-151

Tomasz Majewski,
WACŁAW BAEHR 1873–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.36-39

Juliusz Kleiner, https://orcid.org/
WACŁAW BOROWY 1890–1950
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.124-133

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
WIKTOR GRZYWO-DĄBROWSKI 1885–1968
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.246-253

Lidia Kasarełło,
WITOLD ANDRZEJ JABŁOŃSKI 1901–1957
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.306-315

Robert Gawkowski,
WŁODZIMIERZ ANTONIEWICZ 1893–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.14-25

Władysław Tatarkiewicz, https://orcid.org/
Joanna M. Sosnowska, https://orcid.org/
ZYGMUNT BATOWSKI 1876–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.60-71

Duda Roman,
ZYGMUNT JANISZEWSKI 1888–1920
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.324-329

Karol Sauerland,
ZYGMUNT ŁEMPICKI 1886–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.466-477

pixel