Information about a product
Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się - PDF

Click to zoom

Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy... czytaj więcej

Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się - PDF

Anna Grzegorczyk
Place and year of publication: Warszawa 2011
availability:
Available
22,00 zł
12.00 / 1egz.
You save 45% (10,00 zł).
Out Of Stock
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2011
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3593-5
EAN:
9788323535935
Number of page:
146
Size of the file:
2,45 MB
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535935
Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych.

Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności poziomu rozwoju oraz struktury przestrzennej sieci osadniczych i transportowych w krajach słabiej rozwiniętych, jaka została podjęta w polskiej literaturze.

Autorka objęła analizą siedem państw: Burkina Faso, Honduras, Kenię, Kirgistan, Malawi, Paragwaj i Wietnam. Kraje te są zarówno nizinne jak i górskie oraz śródlądowe i z dostępem do morza. Również podobna liczba wybranych krajów leży na poszczególnych kontynentach. Kraje te są więc zróżnicowane, ale jednocześnie żadna cecha nie wydaje się dominować w procesie kształtowania sieci osadniczej i transportowej.

Zakres czasowy pracy stanowi 2001 roku, gdyż z tego roku pochodzi większość materiałów satelitarnych (zdjęcia satelitarne dotyczą lat 1999-2002). Drugim powodem wyboru tego czasu była możliwość dotarcia do literatury, w równym stopniu aktualnej dla poszczególnych krajów, objętych analizą. Rok ten stanowi symboliczną datę – początek XXI wieku. Jest więc interesujące dokonanie przeglądu teorii rozwojowych w około pół wieku po ich opublikowaniu oraz przedstawienie stanu rozwoju sieci osadniczej i transportowej wybranych krajów rozwijających się na początku XXI wieku. Analiza sieci nie byłaby możliwa bez sięgania wstecz, gdyż procesy i zjawiska występujące w przeszłości również ją kształtowały. Tak więc, tam gdzie było to konieczne i na ile pozwalały materiały źródłowe, autorka odwoływała się również do przeszłości.

Anna Grzegorczyk – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, absolwentka i pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w geografii osadnictwa, a zwłaszcza w badaniu struktur sieci osadniczych i procesów je kształtujących, oraz w geografii społecznej krajów rozwijających się Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Prowadziła liczne obserwacje terenowe, m.in. w Kenii, Tanzanii, Ugandzie, Libii, Argentynie, Boliwii, Pery i Armenii.

Prezentowana książka to analiza zależności zachodzących między poziomem rozwoju wybranych krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, a zróżnicowaniem ich zagospodarowania przestrzeni. Opisuje procesy, które wpływają na odmienny rozwój sieci osadniczej i transportowej w poszczególnych krajach rozwijających się. Wbrew przewidywaniom sprzed pół wieku silne kontrasty w zagospodarowaniu przestrzeni nadal się utrzymują, ale poglądy sceptyków dotyczące braku rozwoju złożonych sieci w tych krajach są jednak przesadzone.
[...] książka jest zwartą, logicznie uporządkowaną, interesującą rozprawą. Autorka weryfikuje w niej aktualność istotnych, stanowiących wręcz kanon, teorii rozwojowych, w odniesieniu do współczesnej sytuacji krajów słabiej rozwiniętych. [...] nie to jednak uważam za największe walory pracy i za jedyny powód, dla którego pracę powinno się opublikować. Tym wyróżnikiem są bardzo skutecznie w pracy zastosowane metody pozyskiwania danych i ich prezentacji. […] Jedną z najistotniejszych barier w przygotowywaniu wartościowych prac o krajach słabo rozwiniętych jest niedostatek danych podstawowych. […] W tej sytuacji pozyskiwanie danych ze zdjęć satelitarnych wydaje się logiczne […]. Uważam, że Autorka uczyniła to w sposób, który może być wzorem dla innych poszukiwaczy prawdy. […]
Za drugą z licznych zalet pracy uważam wykorzystanie […] opracowanej we Francji metody chorèmes. W moim przekonaniu nie została ona należycie doceniona w środowisku geografów.

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Współzależność między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowi jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. […] Rozprawa posiada dwa cele główne o charakterze poznawczo-teoretycznym oraz metodycznym. Są one jasne i konkretne. Atutem książki jest również zastosowanie komplementarnych metod badawczych (łączenie interpretacji obrazów satelitarnych z modelami chorèmes oraz wskaźnikami statystycznymi). […] Książka jest bez wątpienia jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności poziomu rozwoju oraz struktury przestrzennej sieci osadniczych i transportowych w krajach słabiej rozwiniętych, jaka podjęta została na gruncie literatury polskiej.
Doc. dr hab. Tomasz Komornicki

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel