Information about a product
Światowit. Volume LVII. World Archaeology – PDF

Click to zoom

Tom ukazuje się w roku, w którym archeologia obchodzi 100-lecie istnienia na Uniwersytecie Warszawskim. Prezentowane są w nim teksty bardzo różnorodne, dotyczące różnych epok i terytoriów. Opisują najnowsze odkrycia terenowe dokonane na obszarze Polski... czytaj więcej

Światowit. Volume LVII. World Archaeology – PDF

Redaktor naczelny Jerzy Żelazowski
Name of the series / journal: Światowit
Scientific editor: Żelazowski Jerzy
Date of realise: 2019-12-18
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2019
Publication language:
angielski
,
polski
,
włoski
,
rosyjski
,
francuski
ISBN/ISSN:
0082-044X
Number of page:
282
Size of the file:
15,91 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
Tom ukazuje się w roku, w którym archeologia obchodzi 100-lecie istnienia na Uniwersytecie Warszawskim. Prezentowane są w nim teksty bardzo różnorodne, dotyczące różnych epok i terytoriów. Opisują najnowsze odkrycia terenowe dokonane na obszarze Polski, zachodniej i południowej Rosji, na Krymie i w Tunezji, a także wyniki badań gabinetowych.

Opracowania źródłowe dotyczą analizy materiałów ikonograficznych, ceramicznych, numizmatycznych, elementów uzbrojenia, ciałopalnych szczątków kostnych, a nawet archeomuzykologii. Rozważania z zakresu historii archeologii poświęcone są działalności hrabiego Michała Tyszkiewicza, jednego z najważniejszych, najsłynniejszych, ale i kontrowersyjnych kolekcjonerów starożytności w Europie drugiej połowy XIX wieku.

Autorami artykułów są polscy badacze z różnych ośrodków krajowych oraz uczeni litewscy, rosyjscy, niemieccy, szwedzcy i armeńscy. Treści zawarte w tym tomie oraz sposób ich prezentacji sprawiają, że jest on interesujący nie tylko dla specjalistów w poszczególnych dziedzinach archeologii, ale także dla ludzi zainteresowanych dziejami człowieka i różnorodnymi przejawami jego kultury.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel