Information about a product
Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku. Tom IX

Click to zoom

Tom "Ewangelicyzm reformowany..." gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy... czytaj więcej

Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku. Tom IX

Redakcja naukowa Dariusz Chemperek
Scientific editor: Chemperek Dariusz
Date of realise: 2016-03-21
availability:
status_icon
Available
49,00 zł
44.10 / 1egz.
You save 10% (4,90 zł).
In stock

It is cheaper in a set!

Price of a product sold separately:Set price
Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Tomy I-XIIKultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Tomy I-XII539.10zł419.29złYou save (22.22%)
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2015
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2155-6
EAN:
9788323521556
Number of page:
436
Binding:
Twarda
Format:
14,8x21 cm
Weight:
630 g
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631
Tom Ewangelicyzm reformowany... gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy, oracje, postylle, traktaty parenetyczne, teologiczne i filozoficzne autorstwa m.in. Mikołaja Reja, Jakuba Lubelczyka, Bartłomieja Keckermanna czy Daniela Kałaja. Badania dowodzą otwartości polskich ewangelików reformowanych na idee płynące z Europy, nakreślają krąg wartości afirmowanych przez członków Zboru większego, ukazują jak wielki i wszechstronny jest wkład tej grupy wyznaniowej w kulturę Polski.

12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

See other publications from the series: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości »

Liedtke Dominik,
Bezowocne starania. Korespondencja Jana Kalwina z Zygmuntem Augustem, Jakubem Uchańskim, Janem Tarnowskim i Mikołajem Radziwiłłem Czarnym .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.17-56

Tomasz Lawenda , https://orcid.org/
Etos ewangelików reformowanych w piśmiennictwie polskim XVI i XVII wieku w świetle koncepcji powołania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.334-379

Wojciech Ryczek,
Filozofia jako logika. Bartłomiej Keckermann w dialogu z renesansowymi arystotelikami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.309-333

Henryk Gmiterek , https://orcid.org/
Kalwinizm po czesku? Kościół ewangelicko-reformowany i Jednota braci czeskich w Rzeczypospolitej XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.88-103

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek,
Poezja ewangelików reformowanych w Rzeczypospolitej XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.402-418

Katarzyna Meller,
Psalm – kalwińska „pieśń nad pieśniami”. O kształtowaniu się ewangelickiej kultury literackiej i duchowej. Na przykładzie przekładów i parafraz Liber Psalmorum z XVI i XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.275-308

Alina Nowicka-Jeżowa,
Jan Kochanowski wobec protestantyzmu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.216-274

Dariusz M. Bryćko, https://orcid.org/
Kierunki myśli irenicznej ewangelików reformowanych Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.380-401

Leszczyński Rafał Marcin,
Nauka ewangelicko-reformowana w polskojęzycznych katechizmach z XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.57-87

Mariola Jarczykowa, https://orcid.org/
Radziwiłłowie birżańscy jako protektorzy wyznania ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.104-130

Izabela Winiarska,
Staropolskie ewangelickie katechizmy i kancjonały jako książki formacyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.133-169

Marta Marianna Kacprzak, https://orcid.org/0000-0002-0491-7970
Szesnastowieczna pieśń polska ewangelików reformowanych w kręgu wartości życia prywatnego i publicznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.170-215

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek,
Wstęp
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.7-14

Polecane
Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Tomy I-XII
Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Tomy I-XII
  • Seria 12 monografii przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych
698,82 zł   419,29 zł
Details
Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej. Tom VIII
Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej. Tom VIII
  • An attempt to define the values brought by the Augsburg Evangelicism into the culture of the First Polish Republic. The studies on selected ideas and ideals related to Lutheranism present the religious doctrine of this confession as the holistic cultural
47,00 zł   42,30 zł
Details
Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu. Tom I
Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu. Tom I
  • Prezentowany tom jest pierwszą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą (część druga nosi tytuł "W przestrzeni Południa..."). Zgodnie z mapą mentalną najpowszechniej akceptowaną w okresie
59,00 zł   53,10 zł
Details
Zamknij
Jplayer
pixel