Information about a product
Studia Iuridica, nr 84. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Nowe wyzwania, stare problemy (PDF)

Click to zoom

Publikacja poświęcona jest problematyce odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. To temat pomijany w naukowym dyskursie. Niniejszy numer jest próbą uzupełnienia tej luki nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Warto bowiem... czytaj więcej

Studia Iuridica, nr 84. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Nowe wyzwania, stare problemy (PDF)

Redaktor naczelny Tomasz Giaro
Name of the series / journal: Studia Iuridica
Date of realise: 2020-12-29
Open access
Download
Dostęp do
artykułów
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2020
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4928-4
,
2544-3135
EAN:
978-83-235-4928-4
Number of page:
174
Method of publication:
PDF
Size of the file:
7,21 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
Publikacja poświęcona jest problematyce odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. To temat pomijany w naukowym dyskursie. Niniejszy numer jest próbą uzupełnienia tej luki nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Warto bowiem pamiętać, że kary orzeczone wobec studentów w postępowaniu dyscyplinarnym mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, łącznie z wydaleniem z uczelni. Zarówno członkowie komisji dyscyplinarnych oraz rzecznicy, jak i osoby obwinione oraz ich pełnomocnicy stają przed wieloma wątpliwościami, które wynikają z niezwykle oszczędnych i niejasnych regulacji dotyczących postępowania dyscyplinarnego.

Rozważania, które znalazły się w artykułach, są realnym wsparciem dla osób sprawujących uczelniany wymiar sprawiedliwości oraz tych, którzy staną przed jego obliczem. W tomie znalazły się trzy artykuły poruszające aksjologiczno-prawny wymiar odpowiedzialności dyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem granic deliktu dyscyplinarnego, także w kontekście wolności wypowiedzi czy twórczości naukowej skonfrontowanej z zakazem dyskryminacji. Kolejne teksty poruszają tematy przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawie o studencki delikt dyscyplinarny, aspektów proceduralnych postępowania dyscyplinarnego oraz katalogu kar wymierzanych w tym postępowaniu.

*********

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel