Information about a product
Komunikacja medyczna – wyzwania i źródła inspiracji (EBOOK)

Click to zoom

The authors of the texts included in this monograph address, among others, such threads as: the structure of medical communication, legal aspects of informing patients, tools supporting the decision-making process related to therapeutic management... czytaj więcej

Komunikacja medyczna – wyzwania i źródła inspiracji (EBOOK)

Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2023
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6037-1
EAN:
9788323560371
Number of page:
340
Method of publication:
EPUB
Size of the file:
1,71 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296
Medical Communication – Challenges and Inspiration Sources

The authors of the texts included in this monograph address, among others, such threads as: the structure of medical communication, legal aspects of informing patients, tools supporting the decision-making process related to therapeutic management, the specific nature of professional language, doctor-patient communication during teleconsultation, informing patients about the pharmacotherapy related risks, the development of communication competences of medical students and personnel, the language aspects of patient-doctor communication, the issues arising from the influence of new technologies (including the Internet and AI) on communication processes between medical personnel and institutions and patients.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Keywords: medical communication, medical personnel-patient communication, communication competences, professional language.

Marta Chojnacka-Kuraś, https://orcid.org/0000-0001-8222-497X
Jak rozmawiać z dzieckiem o raku? Choroba nowotworowa, wiedza biomedyczna i metafora w książce dla dzieci Co to ten rak?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.219-235

Barbara Baranowska, https://orcid.org/0000-0003-2723-9604
Agnieszka Gibalska-Dembek, https://orcid.org/00009-0002-4304-978X
Komunikacja szpitala w mediach społecznościowych, zarządzanie kryzysem a kreowanie wizerunku placówki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.286-301

Zbigniew Czernicki, https://orcid.org/
Lekarz i nauczyciel akademicki – zdalne nauczanie i zdalne leczenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.181-188

Monika Miłosz, https://orcid.org/0000-0002-3022-983X
Lekarz na Instagramie i jego rola we współczesnej edukacji zdrowotnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.269-285

Antonina Doroszewska, https://orcid.org/0000-0003-0764-2105
Iwona Drozdowska, https://orcid.org/0000-0002-0772-6803
Nauczanie komunikacji medycznej – postawy i perspektywa studentów kierunków medycznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.119-135

Aleksandra Nowakowska-Kutra, https://orcid.org/0000-0003-0932-5760
Niektóre społeczne i komunikacyjne znaczenia w autonarracjach o porodzie zamieszczonych przez matki w grupach wsparcia na Facebooku – ustalenia wstępne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.302-322

Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, https://orcid.org/0000-0003-0350-8275
Nieporozumienia w kontekście ochrony zdrowia. Prozodia semantyczna w dyskursie medycznym i w języku ogólnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.203-218

Anna Kołodziejek, https://orcid.org/0000-0002-9917-9850
Pomoce decyzyjne dla pacjentów w praktyce lekarskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.63-80

Alicja Dzięcioł, https://orcid.org/0000-0002-6798-0408
Profesjolekt pielęgniarek nefrologicznych – analiza semantyczna i słowotwórcza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.81-98

Maria Nowina Konopka, https://orcid.org/0000-0001-9978-7621
Rola ekspertów komunikacji medycznej w badaniach z zakresu human–robot interaction
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.257-268

Julia Przeniosło, https://orcid.org/0000-0003-2196-600X
Agata Kotłowska, https://orcid.org/0000-0001-9665-8533
Marcin Trzciński, https://orcid.org/0000-0003-4817-7772
Oliwia Lenkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-4794-627X
Julia Lenkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-6976-6990
Krzysztof Sobczak, https://orcid.org/0000-0002-8354-2299
Samoocena przygotowania studentów V i VI roku studiów medycznych do przekazywania informacji o niekorzystnej diagnozie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.136-152

Marta Chojnacka-Kuraś, https://orcid.org/0000-0001-8222-497X
Antonina Doroszewska, https://orcid.org/0000-0003-0764-2105
Aldona Jankowska, https://orcid.org/0000-0001-9555-0977
Struktura komunikacji medycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.10-24

Joanna Pazik, https://orcid.org/0000-0001-9757-4382
Dorota Pazik, https://orcid.org/0009-0008-6826-0083
Anna Rudecka, https://orcid.org/0009-0006-9088-2386
Trening balintowski jako narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników opieki medycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.189-202

Diana Saniewska, https://orcid.org/0000-0003-4279-0787
Janusz Rutkowski, https://orcid.org/
Wilk opowiada o SMA – terapia, informacja, komunikacja marketingowa i medyczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.236-256

Agnieszka Pawlak-Kałuzińska, https://orcid.org/
Magdalena Wieczorkowska, https://orcid.org/0000-0001-5484-889X
Paweł Przyłęcki, https://orcid.org/0000-0002-9734-8518
Wybrane aspekty relacji między nauczycielami akademickimi a studentami na uczelniach medycznych w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.153-180

Dagmara Mirowska-Guzel, https://orcid.org/0000-0001-6294-3256
Magdalena Niedzielko, https://orcid.org/0000-0001-5869-1340
Marcin Kruk, https://orcid.org/
Wybrane elementy informowania o ryzykach związanych z farmakoterapią
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.99-118

Justyna Tymińska, https://orcid.org/0000-0002-6113-2790
Zasady komunikacji lekarza z pacjentem podczas telekonsultacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.50-62

Maria Boratyńska, https://orcid.org/0000-0002-2062-0499
Źródła nieporozumień. O żądaniu „informacji nadmiernej” przez ofiary znachorstwa, o fałszywych przekonaniach i dywersji przeciwników szczepień
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.25-49


Zamknij
Jplayer
pixel