Information about a product
W stronę środowiskowych usług społecznych. Deinstytucjonalizacja praktyk pomocowych w Polsce i Europie (EBOOK)

Click to zoom

The monograph presents the analytical and research output of the first year’s activities of the University Observatory on Deinstitutionalisation of Aid Practices (Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych, UODI) – a partnership... czytaj więcej

W stronę środowiskowych usług społecznych. Deinstytucjonalizacja praktyk pomocowych w Polsce i Europie (EBOOK)

Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2023
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6377-8
EAN:
9788323563778
Number of page:
294
Method of publication:
PDF
Size of the file:
4,78 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778
Towards Community-Based Social Services. Deinstitutionalising Aid Practices in Poland and Europe

The monograph presents the analytical and research output of the first year’s activities of the University Observatory on Deinstitutionalisation of Aid Practices (Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych, UODI) – a partnership initiative of University of Warsaw’s Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, Centre for Europe, and Robert Zajonc Institute for Social Studies. In 2022, the Observatory analysed aid activities in six problem areas (fosterage, disability, mental health, addictions, homelessness and senior programmes). Secondly, it looked at the emergence of deinstitionalisation policy in the European Union. Thirdly, aid addressed to Ukrainian war refugees was examined.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Keywords: professional aid activity, aid professions, deinstitutionalisation of aid practices, social services, community-based approach.

Beata Hoffmann, https://orcid.org/
Deinstytucjonalizacja opieki medycznej w lecznictwie odwykowym. Ryzyka i granice
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.101-123

Szymon Wójcik, https://orcid.org/
Karolina Lignar-Paczocha, https://orcid.org/
Deinstytucjonalizacja praktyk pomocowych w Europie. Przegląd doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.190-222

Izabela Grabowska-Lusińska, https://orcid.org/
Deinstytucjonalizacja praktyk pomocowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Między koniecznością a wyborem
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.53-80

Agnieszka Vetulani-Cęgiel, https://orcid.org/
Krzysztof Jasiecki, https://orcid.org/
Deinstytucjonalizacja w obszarze pomocy społecznej. Uwarunkowania, założenia i ewaluacja polityki w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.173-189

Mateusz Glinowiecki, https://orcid.org/
Od azylu do życia w środowisku. Praktyki pomocowe adresowane do osób w kryzysach psychicznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.81-100

Mariola Racław, https://orcid.org/0000-0002-7614-0507
Od instytucjonalnych do rodzinnych form pieczy zastępczej. Ryzyko uproszczeń
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.33-52

Marek Rymsza, https://orcid.org/
Polityka deinstytucjonalizacji profesjonalnych praktyk pomocowych w perspektywie socjologicznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.7-30

Mariola Bieńko, https://orcid.org/0000-0001-9165-906X
Pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Od placówek doraźnego wsparcia do środowiskowych programów mieszkaniowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.124-144

Magdalena Roszczyńska-Kurasińska, https://orcid.org/
Anna Wnuk, https://orcid.org/
Tomasz Oleksy, https://orcid.org/
Anna Domaradzka, https://orcid.org/
Wsparcie udzielane uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Czynniki zaangażowania i wycofania oraz koszty i korzyści niesienia pomocy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.225-240

Magdalena Roszczyńska-Kurasińska, https://orcid.org/
Anna Wnuk, https://orcid.org/
Tomasz Oleksy, https://orcid.org/
Anna Domaradzka, https://orcid.org/
Wsparcie udzielane uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Czynniki zaangażowania i wycofania oraz koszty i korzyści niesienia pomocy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.225-240

Ewa Stachowska, https://orcid.org/
Wspieranie seniorów. Rosnące potrzeby i nowe wyzwania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.145-170

Mateusz Trochymiak, https://orcid.org/
Nina Wróblewska, https://orcid.org/
Współdziałanie i konflikt w zakresie działań pomocowych. Uwagi do procesu deinstytucjonalizacji na podstawie wniosków z badania punktu recepcyjnego dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563778.pp.241-264


pixel